Lekcja nr 8

Mianownik, część piąta

Во множественном числе одушевленных существительных мужского рода присутствует также окончание -y. Посмотрите еще раз на нашу таблицу и обратите внимание на изменения в корне при каждом варианте окончания.

1.  Нужно запомнить, что окончание -y появляется когда слово в единственном числе заканчивается:

на: -k

urzędnik - urzędnicy

komik - komicy


на: -g

geolog -  geolodzy

chirurg - chirurdzy


Не забывайте, что не одушевленные существительные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -k, -g, во множественном числе получают окончание -i.

dług - długi

próg - progi

poradnik - poradniki    

słownik - słowniki


на: -r

ankieter - ankieterzy

broker - brokerzy


Не забывайте, что не одушевленные существительные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -r, во множественном числе получают окончание -y, но не претерпевают изменений в корне.

komputer - komputery

mikser - miksery


на: -ec

malec - malcy

bywalec - bywalcy


на: -niec

jeniec - jeńcy

goniec - gońcy


Не забывайте, что не одушевленные существительные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -ec, -niec во множественном числе получают окончание -y.

В отличи от сущистветельных мужского рода (не лично-мужских), где присутствуют после -ec, -niec окончание -e

piec - piece

głuszec - głuszce

sierociniec - sierocińce

figowiec - figowce

makowiec - makowce


на: -ca

kłamca - kłamcy

zwycięzca - zwycięzcy


Здесь тоже стоит обратить внимание на то, что, хотя эти слова заканчиваются на -a, они имеют мужской род.

Стоить также заметить, что некоторые слова законченные на -са - женского рода, и во множественном числе они получают окончание , в отличие от -су для мужского рода.

stolica - stolice

kamienica - kamienice

Mianownik pięć. Упражнение первое

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в множественном числе.

1. W czasie kwarantanny [fryzjerzy]{(fryzjer, liczba mnoga)} nie pracowali.

2. [Ornitolodzy]{(Ornitolog, liczba mnoga)} obserwują ptaki.

3. To są moi ulubieni [komicy]{(komik, liczba mnoga)}.

4. To są [znawcy]{(znawca, liczba mnoga)} literatury francuskiej.

5. [Spowiednicy]{(Spowiednik, liczba mnoga)} odgrywają dużą rolę w życiu osób wierzących.

6. [Trenerzy]{(Trener, liczba mnoga)} pomylili się. Zagraniczni piłkarze to nie są [zbawcy]{(zbawca, liczba mnoga)} drużyny.

7. [Ekolodzy]{(Ekolog, liczba mnoga)} protestują przeciwko budowie drogi.

8. [Krupierzy]{(Krupier, liczba mnoga)} pracują w kasynie.

9. Co robią tutaj ci [malcy]{(malec, liczba mnoga)}?

10. [Geolodzy]{(Geolog, liczba mnoga)} mogą liczyć na wysokie zarobki.

11. [Drogowcy]{(Drogowiec, liczba mnoga)} odśnieżają drogę.

12. Przed drugą wojną światową [premierzy]{(premier, liczba mnoga)} w Polsce zmieniali się często.

13. Na wystawę psów rasowych przyjechali [hodowcy]{(hodowcy, liczba mnoga)} z całego kraju.

14. [Mechanicy]{(Mechanik, liczba mnoga)} są bardzo cenieni na rynku pracy.

Продолжение в следующим уроке! 

 

Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.