Lekcja nr 14

Dopełniacz, część czwartaНам осталось еще обсудить множественное число родительного падежа. Для начала, как обычно, посмотрите еще раз на нашу таблицу.


1. Окончание -ów.

1. Появляется у существительных мужского рода (как  неодушевленных так и одушевленных), которые в именительном падеже заканчиваются жесткими согласными (d, c, n, t, s, k и др.)

sąsiad - sąsiadów

ojciec - ojców

syn - synów

wyjątek:

brat - braci,

teść - teściów


2. У существетельных среднего рода, которые в единственном числе заканчиваються на -um.

muzeum - muzeów

technikum - techników


Помните о том, что окончание -ów в множественном числе добавляеться к форме единственного числа именительного падежа.


Обратите внимание, что в существительных мужского рода с окончанием -ec, -ek, включая ласкательные формы мужских имён, буква “е” исчезает в косвенных падежах, как в единственном, так и множественном числе.  


palec - palców


kolec - kolców


widelec - widelców


Dopełniacz cztery. Упражнение первое.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа.

В скобках единственное число.

1. Nie widziałam dziś nikogo z naszych [profesorów]{(profesor)}.

В скобках единственное число.

2. W naszej firmie pracuje bardzo dużo [Chińczyków]{(Chińczyk)} i [Japończyków]{(Japończyk)}.

В скобках единственное число.

3. Nigdy nie widziałem tyle nowych [samochodów]{(samochód)} w jednym miejscu!

В скобках единственное число.

4. Dlaczego nie jesz [owoców]{(owoc)} ?

В скобках единственное число.

5. W czasie pobytu w Petersburgu zwiedziliśmy pięć [muzeów]{(muzeum)} i sześć [pałaców]{(pałac)} .

В скобках единственное число.

6. Bardzo mi brakuje moich [dziadków]{(dziadek)} .

В скобках единственное число.

7. Prowadzimy zbiórkę charytatywną dla [domów]{(dom)} opieki.

В скобках единственное число.

8. Bardzo się boję [psów]{(pies)} i [kotów]{(kot)} .

В скобках единственное число.

9. Nie wolno ci jeść [chipsów]{(chips)} i cukierków!

В скобках единственное число.

10. Nie widziałeś przypadkiem moich [butów]{(but)}?

Внимание! В скобках множественное число.

11. Szukam [prezentów]{(prezenty)} dla [rodziców]{(rodzice)}.

Внимание! В скобках множественное число.

12. On na pewno nie maczał w tym [palców]{(palce)} .

Внимание! В скобках множественное число.

13. Z powodu astmy pozbyłam się z domu wszystkich [kwiatków]{(kwiatki)}.

Внимание! В скобках множественное число.

14. Zjadłam już pięć [kawałków]{(kawałki)} tego ciasta, ono jest pyszne!

Внимание! В скобках множественное число.

15. Znalazłam piękne zdjęcia [bratków]{(bratki)} w internecie.

Внимание! В скобках множественное число.

16. Ile zjadłeś [pączków]{(pączki)} w Tłusty Czwartek?

Внимание! В скобках множественное число.

17. Tradycyjnie każda rodzina oddawała jednego ze swoich [synów]{(synowie)} do wojska.

Внимание! В скобках множественное число.

18. Nauki [ojców]{(ojcowie)} kościoła są nadal bardzo aktualne.

Внимание! В скобках множественное число.

19. Widziałam wczoraj zdjęcie twoich [braci]{(bracia)} w gazecie!

Внимание! В скобках множественное число.

20. W czasie pandemii pracownicy [laboratoriów]{(laboratoria)} mieli bardzo dużo pracy.

2. Окончание -y. Появляеться у существительных мужского и женского рода (как  неодушевленных так и одушевленных), которые в именительном падеже заканчиваются на sz, cz, dz, ż, rz:

kosz - koszy

ksiądz - księży

piekarz - piekarzy

staż - staży

podrywacz - podrywaczy

Dopełniacz cztery. Упражнение второе.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа. В скобках единственное число.

1. Zupełnie nie znam niemieckich [piłkarzy]{(piłkarz)}.

2. Zawsze mogłem liczyć na pomoc [księży]{(ksiądz)} w tej akcji.

3. Brakuje nam kilku [arkuszy]{(arkusz)} egzaminacyjnych.

4. Nie widziałem żadnych [meczy]{(mecz)} eliminacyjnych.

5. Nie mogę wejść do domu, bo zapomniałem [kluczy]{(klucz)}.

6. Zrobiliśmy dzisiaj pięć wiklinowych [koszy]{(kosz)}.

7. Przy produkcji tych [witraży]{(witraż)} pracowało dwudziestu artystów.

8. Nienawidzę [dziennikarzy]{(dziennikarz)}, którzy publikują niesprawdzone informacje.

9. Odbyłam kilka [podróży]{(podróż)} dookoła świata.

10. Bez [przedsprzedaży]{(przedsprzedaż)} nowe produkty zawsze źle się sprzedają.

3. Окончание -i - появляеться:

1. У существительных мужского рода после ś, ń, ć, l, j:

koń - koni

łoś - łosi

Обратите внимание, что в некоторых существительных мужского рода с окончанием -el, буква “е” исчезает в косвенных падежах, как в единственном, так и множественном числе.

kumpel - kumpli

nauczyciel - nauczycieli

gość - gości

żel - żeli

Dopełniacz cztery. Упражнение третье.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа. В скобках единственное число.

1. Spotkałem w barze kilku [kumpli]{(kumpel)}.

2. Bardzo się boję [koni]{(koń)}.

3. Wypiliśmy wczoraj sześć [kufli]{(kufel)} piwa.

4. Zabrakło mi [rubli]{(rubel)}, muszę pójść do kantoru.

5. Był tak mocny wiatr, że płynęliśmy bez [żagli]{(żagiel)}.

6. Nie jestem zadowolony z tych [paneli]{(panel)}, bo są bardzo złej jakości.

7. Po wyjeździe [gości]{(gość)} poszliśmy spać.

8. Opóźnia się dostawa [żeli]{(żel)}.do sklepu.

2. Окончание -i имеют также глаголы женского рода (слова с окончанием в единственном числе на мягкую согласную (ś, ń, ć, l, j) и заимствованные слова. В этой группе существительных родительный падеж единственного числа равен родительному падежу множественного числа. Особое внимание обращаем на последнюю или предпоследнюю букву. Посмотрите на примеры:


*иногда существуют два правильные варианта окончания: fala - fali/ fal.

Dopełniacz cztery. Упражнение четвёртые.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа.

1. Przepraszam, czy to mięso jest bez [kości]{(kość)}?

2. Jestem teraz na diecie i nie jem [kolacji]{(kolacja)}.

3. Nienawidzę tych wszystkich [teorii]{(teoria)} spiskowych.

4. Obejrzałam bardzo dużo [komedii]{(komedia)} z tym aktorem.

5. Dorzuciłabym do tego ciasta parę [garści]{(garść)} rodzynek.

6. Cele naszych [misji]{(misja)} są zawsze bardzo humanitarne.

7. Oprócz postaci negatywnych mamy tu też kilka [postaci]{(postać)} pozytywnych.

8. W naszym szpitalu odbywa się ponad 20 [operacji]{(operacja)} dziennie.

3. Особую группу составляют слова, оканчивающиеся в именительном падеже единственного числа на -ia, -ja. Поэтому давайте поговорим про них подробнее.  Те, которые заканчиваются на -ja, а перед окончанием появляется согласная, повторяют формы родительного падежа единственного числа: (-ji):


racja - racji


pasja - pasji


fantazja - fantazji


kolacja - kolacjiСлова, у которых перед окончанием -ja появляется гласная относительно не много к тому же, еще меньше из них мы используем во множественном числе. По сути, стоит запомнить два из них:

szyja - szyj

żmija - żmij


У исконно польских слов, а также старинных заимствований, которые уже воспринимаются, как польские, а которые заканчиваются в именительном падеже на -ia, в родительном падеже множественного числа очень часто допустимы два окончания. Одно из них повторяет форму единственного числа, а второе – это мягкое -ń:

kopalnia - kopalni / kopalń

kawiarnia - kawiarni / kawiarń

pustynia - pustyni / pustyń

cukiernia - cukierni / cukierń

gubernia - guberni / guberń

jaskinia - jaskini / jaskiń


исключения:

ziemia - ziem


К этой группе примыкает также заимствованное слово  idea”, которое в родительном падеже множественного числа получает форму „idei”.


Наконец, слова, которые пришли в польский недавно, и всё ещё воспринимаются как чужие. Для них тоже формы родительного падежа единственного и множественного числа одинаковы:

amfibia - amfibii

mafia - mafii

cukinia - cukinii

agonia - agonii

magia - magii

3. Нулевое окончание


1. Существительные женского рода, которые в единственном числе имеют другое окончание, чем ś, ć, ź, , ń, l, j, ż, а также все существительные среднего рода (кроме тех, которые в единственном числе заканчиваются на -um) имеют нулевое окончание во множественном числе родительного падежа.  


dziewczyna - dziewczyn


spotkanie - spotkań


ciastko - ciastek


nazwisko - nazwisko


исключение:


dziecko - dzieci

Dopełniacz cztery. Упражнение пятое.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа.

1. W zeszłym tygodniu miałam operację [kolan]{(kolano)}.

2. W naszym mieście jest aż pięć [kin]{(kino)}!

3. Szukam kobiet, które chciałyby zagrać w reklamie [lekarstw]{(lekarstwo)}.

4. Zamiast czterech [kaw]{(kawa)}, kelner przyniósł nam pięć [herbat]{(herbata)}.

5. Bardzo się boję [burz]{(burza)} i [błyskawic]{(błyskawica)}.

6. Jestem absolutnym przeciwnikiem [kar]{(kara)} cielesnych.

7. W czasie urlopu pojedziemy do kilku różnych [miast]{(miasto)} bałtyckich.

8. Należę do osób, które bardzo często chodzą do [bibliotek]{(biblioteka)}.

9. Polskę przecina w poprzek pas [nizin]{(nizina)}.

10. Nasza fundacja organizuje akcje charytatywne dla [dzieci]{(dziecko)}.

2. Обратите внимание на слова „babcia”, „ciocia”. Во множественном числе родительного падежа они, согласно правилам, меняют  окончания на мягкие -ć:


babcia - babć


ciocia - cioć


Однако, формы babci”, „cioci тоже считаются правильными.


Аналогично, если слово среднего рода заканчивается в единственном числе именительного падежа на -nie, то во множественном числе родительного падежа это окончание сменится на мягкое -ń


1 (kto, co) danie            2 (kto, co) dania              Nie ma (kogo, czego) dań   


1 (kto, co) spotkanie      2 (kto, co) spotkania       Nie ma (kogo, czego) spotkań


1 (kto, co) pytanie          2 (kto, co) pytania           Nie ma (kogo, czego) pytań


3. Обратите внимание и на тот факт, что если в конце слова женского или среднего рода в именительном падеже вы видите группу двух и более согласных букв, из которых одна – это „k”, то во множественном числе родительного падежа мы добавляем в окончание так называемое подвижное “е”, чтобы избежать сложных для произношения групп согласных: 


sukieNKa - sukienEk


ksiąŻKa - książEk


ciasTKo - ciastEk


jaJKo - jajEkИсключения: слова, заканчивающиеся на „-sko”, в родительном падеже их множественного числа мы не добавляем подвижное „е”, а просто оставляем нулевое окончание.


schronisko - schronisk


śmietnisko - śmietnisk


ognisko - ognisk

Dopełniacz cztery. Упражнение шестое.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже множественного числа.

1. On czyta zdecydowanie za mało [książek]{(książka)}.

2. Mówiłam ci, że nie potrzebuję [sukienek]{(sukienka)}!

3. Zapomniałam kupić [ciastek]{(ciastko)}do herbaty!

4. Nie ma nic piękniejszego od maleńkich nadmorskich [miasteczek]{(miasteczko)}!

5. Dlaczego nie założyłeś [skarpetek]{(skarpetka)}?

6. W całym kraju były takie burze, że żadne z [lotnisk]{(lotnisko)} nie przyjmowały rejsów.

7. W czasie pandemii należy przede wszystkim unikać dużych [skupisk]{(skupisko)} ludzi.

8. Nie znam [nazwisk]{(nazwisko)} niemieckich piłkarzy.

Продолжение в следующим уроке!

 

Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.