Lekcja nr 5

Mianownik, część druga

Сначала мы посмотрим, когда появляется окончание -i в женским роде. Посмотрите еще раз на нашу таблицу.


1. В женском роде окончание -i также появляется после -k, -g, но и после мягких , :

kość kości

flaga flagi

исключение: ręka ręce

Mianownik dwa. Упражнение первое.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в множественном числе.

1. Gdzie można kupić takie [zabawki]{(zabawka, liczba mnoga)}

2. Kiedy czegoś nie wiem, moje [ręce]{(ręka, liczba mnoga)} same ciągną się po telefon.

3. Wszystkie moje [córki]{(córka, liczba mnoga)} uczą się w liceum.

4. «Trzy Małe [świnki]{(świnka, liczba mnoga)} » to ulubiona bajka mojego syna.

5. Wszystkie moje [kurtki]{(kurtka, liczba mnoga)} są na mnie za małe.

6. Przed Parlamentem Europejskim wiszą [flagi]{(flaga, liczba mnoga)} wszystkich krajów członkowskich.

7. Dlaczego twoje [nogi]{(noga, liczba mnoga)} są takie brudne?

8. [Gęsi]{(Gęś, liczba mnoga)} zjadły cały mój chleb.

9. Na poczcie czekają na ciebie jakieś [paczki]{(paczka, liczba mnoga)} .

10. Przed deszczem zawsze bolą mnie [kości]{(kość, liczba mnoga)} .

2. Теперь очень важное правило! Нельзя забывать, что у некоторых существительных в мужском и женском роде во множественном числе появляется окончание . В женском роде так происходит после шипящих и некоторых мягких согласных в корне (sz, cz, dz, , rz, ż, ń, ź, , c, l, j).

pasja pasje

podróż podróże

szansa szanse

Исключения:

rzecz rzeczy

mysz myszy

myśl  myśli


Mianownik dwa. Упражнение второе

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в множественном числе.

1. Nasze [babcie]{(babcia, liczba mnoga)} są niezwykle kochane!

2. Gdzie są wszystkie [rzeczy]{(rzecz, liczba mnoga)}, które wczoraj kupiliśmy?

3. Zwierzęta, których najbardziej się boję to [myszy]{(mysz, liczba mnoga)} .

4. Nasze [sale]{(sala, liczba mnoga)} lekcyjne są bardzo duże i jasne.

5. [Sole]{(Sól, liczba mnoga)} mineralne są świetnym dodatkiem do kąpieli.

6. [Wersje]{(Wersja, liczba mnoga)}tych dwóch świadków są zupełnie różne

7. [Noce]{(Noc, liczba mnoga)} w Afryce są bardzo zimne.

8. Wszystkie [klacze]{(klacz, liczba mnoga)} dobiegły do mety bardzo zmęczone.

9. Obie moje [golenie]{(goleń, liczba mnoga)} bardzo mnie bolą.

10. Czujesz, jak te [pomarańcze]{(pomarańcza, liczba mnoga)} fantastycznie pachną?

11. [Podróże]{(Podróż, liczba mnoga)} morskie to moja największa pasja.

3. Окончание в мужском роде — после тех же согласных (sz, cz, dz, , rz, ż, ń, ź, , c, l, j), плюс после согласных , , после которых в женском роде появляется -i:

koc koce

owoc owoce

łosoś łososie

Исключения:

dzień dni

tydzień tygodnie

śmieć śmieci


Здесь стоит уточнить еще один момент. После польских мягких букв ć, ś, ń, ź НИКОГДА нельзя писать никакие гласные. Поэтому, если слово заканчивается на какую-то из этих букв, а окончание множественного числа или любого косвенного падежа требует добавления гласной, мягкая согласная превращается в твердую (ту же самую, но без смягчающей черточки над ней), после нее добавляется букваi, которая будет отвечать за фонетическое смягчение, и только после нее – падежное окончание:


(kto, co) łosoś (kto, co) łososie, (kogo, czego) łososia, (z kim, z czym) łososiem

(kto, co) śledź –  (kto, co) śledzie, (kogo, czego) śledzia, (o kim, o czym) śledziu

(kto, co) drań  –   (kto, co) dranie, (kogo, czego) drani, (z kim, z czym) draniem
Mianownik dwa. Упражнение третье.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в множественном числе.

1. W lasach żyją [niedźwiedzie]{(niedźwiedź, liczba mnoga)} , [zające]{(zając, liczba mnoga)} i [łosie]{(łoś, liczba mnoga)} .

2. Czekają mnie [tygodnie]{(tydzień, liczba mnoga)} ciężkiej pracy.

3. W czasie wakacji wszystkie [dni]{(dzień, liczba mnoga)} spędzam na plaży.

4. [Łososie]{(Łosoś, liczba mnoga)} kiedyś były najtańszymi rybami.

5. Obydwa te [garaże]{(garaż, liczba mnoga)} należą do mnie.

6. Tu jest bardzo brudno, wszędzie leżą [śmieci]{(śmieć, liczba mnoga)} .

7. Moje polskie [korzenie]{(korzeń, liczba mnoga)} zawdzięczam dziadkowi.

8. Bardzo się boję, że moje [konie]{(koń, liczba mnoga)}mogą zachorować.

9. Kiedy piszę [książki]{(książka, liczba mnoga)}, moje palce same biegają po klawiaturze.

10. Wszystkie [śledzie]{(śledź, liczba mnoga)}są bardzo słone.

11. [Płaszcze]{(Płaszcz, liczba mnoga)} przeciwdeszczowe znowu wróciły do mody.

Продолжение в следующим уроке!

Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.