Lekcja nr 13

Dopełniacz, część trzecia


Мужской род родительного падежа вызывает много проблем – к счастью намного проще в случае женского и среднего рода. Посмотрите на окончания женского и среднего рода в единственном числе.  

 1. Женский род получает окончание -i (после k, g, ś, ń, ć, ź, , l, j) - обращаем внимание на последнюю или предпоследнюю букву.


kolacja - kolacji 

kość - kości


*Обратите внимание что много слов с окончанием -ść в польском языке имеет женский род, например: możliwość, powieść, złość.

 

2. Женский род получает окончание -y после остальных согласных  

 
dziewczyna - dziewczyny 

tablica - tablicy  

Dopełniacz trzy. Упражнение первое.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже.

1. Niedaleko naszej [willi]{(willa, liczba pojedyncza)} jest cudowna plaża.

2. Musimy pomalować cały płot wokół [szkoły]{(szkoła, liczba pojedyncza)} .

3. Nienawidzę tej [budowy]{(budowa, liczba pojedyncza)}, ona się chyba nigdy nie skończy!

4. Skąd w tobie jest tyle [złości]{(złość, liczba pojedyncza)}?

5. Nie czytałam tej [książki]{(książka, liczba pojedyncza)}, muszę się za nią zabrać.

6. Szukam tej [dziewczyny]{(dziewczyna, liczba pojedyncza)}, która tu stała przed chwilą.

7. Nie jadłam jeszcze [kolacji]{(kolacja, liczba pojedyncza)}, umieram z głodu!

8. Twój przyjazd sprawił nam dużo [radości]{(radość, liczba pojedyncza)}.

 3. Отдельного комментария заслуживают слова, которые в именительном падеже заканчиваются на -ja, -ia.

1. Те, которые заканчиваются на -ja а перед окончанием появляется согласная, получают чаще всего окончание -ji:

Rosja - Rosji

racja - racji

pasja - pasji

Azja - Azji

fantazja - fantazji

kolacja - kolacji


2. Если в именительном падеже перед окончанием -ja, появляется гласная, то в родительном падеже эти существительные получают короткое окончание -i:

paranoja - paranoi

szyja - szyi

wyjątek: żmija - żmii


3. Короткое окончание -i появляется также в родительном падеже исконно польских существительных, а также старинных заимствований, которые уже воспринимаются, как польские, а которые заканчиваются в именительном падеже на -ia:

ziemia - ziemi

kopalnia - kopalni

kawiarnia - kawiarni

pustynia - pustyni

cukiernia - cukierni

kłótnia - kłótni

gubernia- guberni

jaskinia - jaskini

uczelnia - uczelni


4. Наконец, двойное „i” появляется в окончании родительного падаже слов, которые пришли в польский недавно, и всё ещё воспринимаются как чужие:

amfibia - amfibii

ironia - ironii

mafia - mafii

cukinia - cukinii

agonia - agonii

magia - magii

Dopełniacz trzy. Упражнение второе.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в родительном падеже.

1. Porachunki [mafii]{(mafia, liczba pojedyncza)} są zwykle bardzo krwawe i bezwzględne.

2. Niestety nie masz racji, jad [żmii]{(żmija, liczba pojedyncza)} jest bardzo niebezpieczny.

3. Mówię to bez cienia [ironii]{(ironia, liczba pojedyncza)}, naprawdę świetnie ci poszło!

4. Wyższa Szkoła [Magii]{(Magia, liczba pojedyncza)} to bardzo ciekawe miejsce!

5. Władze [uczelni]{(uczelnia, liczba pojedyncza)} podjęły kroki, by zwiększyć ilość studentów.

6. Czy ty potrafisz się z czymkolwiek zgodzić bez wcześniejszej [kłótni]{(kłótnia, liczba pojedyncza)}?!

7. Kiedy wyszliśmy z [jaskini]{(jaskinia, liczba pojedyncza)}, oślepiło nas słońce.

8. Zabrakło mu [fantazji]{(fantazja, liczba pojedyncza)}, żeby dokończyć ten obraz.

9. Wszystko mnie dzisiaj boli, nie czuję nawet [szyi]{(szyja, liczba pojedyncza)}.

10. Czy pan przyjechał z [Rosji]{(Rosja, liczba pojedyncza)} czy z [Francji]{(Francja, liczba pojedyncza)}?

4. Остался еще средний род.

1. Здесь вс все просто - слова среднего рода получают окончание .

dziecko - dziecka

słońce - słońca

imię - imienia


2. Cуществительные среднего рода, заканчивающиеся в единственном числе на -um не меняют окончание ни в одном косвенном падеже.


akwarium - akwarium


liceum- liceum


wyjątek: rozum - rozumu3. Вторая группа несклоняющихся слов - это многие заимствованные слова среднего рода, заканчивающиеся на гласные. Некоторые, как -radio и -metro, адаптировались в языке настолько сильно, что стали склоняться, но многие остались несклоняемыми просто потому, что в польском нет похожих по звучанию слов, на которые они могли бы стать похожими. Некоторые из них мы перечислили ниже:


etui - чехол


kiwi - киви (фрукт


salami - салями


sushi - суши


haiku - хокку


tabu - табу


kakao - какао


wideo - видео


Dopełniacz trzy. Упражнение третье.

На основе информации, которую мы представили выше – напишите слова в множественном числе.

1. Bez [kakao]{(kakao, liczba pojedyncza)} nie potrafię usnąć.

2. Szukam swojego [etui]{(etui, liczba pojedyncza)} na okulary, nie widziałeś go?

3. Twórca tego [haiku]{(haiku, liczba pojedyncza)} poraził mnie swoją pomysłowością.

4. Czy jadłeś kiedyś dżem z [kiwi]{(kiwi, liczba pojedyncza)} ?

5. Ja nie znam imienia tego [pana]{(pan, liczba pojedyncza)} .

6. Dlaczego nie umyłeś swojego [okna]{(okno, liczba pojedyncza)}?

7. Ty nie masz za grosz [rozumu]{(rozum, liczba pojedyncza)} w głowie!

8. W naszym mieście nie ma ani jednego [muzeum]{(muzeum, liczba pojedyncza)}.

9. Jutro idę do [laboratorium]{(laboratorium, liczba pojedyncza)}.

10. Nigdy nie słucham [radia]{(radio, liczba pojedyncza)} .

11. Jesienią strasznie mi brakuje [słońca]{(słońce, liczba pojedyncza)} .

12. Jutro robimy zabawę z [okazji]{(okazja, liczba pojedyncza)} Dnia Dziecka.

Продолжение в следующим уроке!

 

Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.