Урок 8. Глагол "jeść" 2

 Послушай диалог:

 Послушай диалог:

Mateusz
Урок 8. Глагол "jeść" 2


quizlet link to deck

Excercises

Выберите правильный ответ.

Выберите правильный ответ и проверьте.

1. O co Andrzej zapytał sąsiadów?

2. Ile jedzenia przygotował Andrzej?

3. Co zarzuca Ola Pawłowi?