Урок 14. Глаголы "znać" i "wiedzieć" 1

Z tych dwóch czasowników tylko wiedzieć jest nieregularny. Mimo to postanowiliśmy przyjrzeć się im obu, mylenie tych czasowników jest bowiem jednym z najczęstszych błędów w języku polskim. Przyczyną tego jest fakt, że w języku rosyjskim używa się tylko czasownika знать. Czym więc różnią się czasowniki wiedzieć i znać?


Из этих двух глаголов только глагол wiedzieć неправильный. Однако, мы решили рассмотреть их обоих, потому что путаница этих глаголов является одной из самых частых ошибок в польском языке. Причиной этого является тот факт, что в русском  языке используется только глагол знать. Так чем же отличается глагол wiedzieć от глагола znać?Zobacz odmianę:

Посмотри спряжение:
quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Czy ____ go wcześniej?


2. ____ dobrze swoją pracę.


3. ____ o tym już dawno.


4. Bardzo dobrze o tym ____.


5. Czy ____ Janka i Martę?


6. Nie ____ że Chorwacja jest w UE?


7. ____ się z nimi bardzo dobrze.


8. Dobrze ____ że to tak nie działa.


9. Dobrze ____ Warszawę?


10. Oni nie ____ o mnie dużo.


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. wiedziałaś

 • 2. знаешь что

 • 3. znają

 • 4. они знают

 • 5. он знал когда прийти

 • 6. я его знаю

 • 7. знаю об этом

 • 1. wiem o tym

 • 2. znam go

 • 3. wiedział kiedy przyjść

 • 4. wiedzą

 • 5. они знают

 • 6. wiesz że

 • 7. ты знала