Урок 15. Глаголы "znać" i "wiedzieć" 2

Posłuchaj dialogu:

Послушай диалог:

Mateusz
Урок 15. Глаголы "znać" i "wiedzieć" 2


quizlet link to deck

Excercises

Выберите правильный ответ.

Выберите правильный ответ и проверьте.

1. Jaki problem ma Andrzej?

2. W czym przeszkodził sąsiadom?

3. Co poradził Paweł Andrzejowi?