Урок 7. Глагол "jeść" 1

Jemy codziennie, dlatego czasownik jeść jest bardzo ważny i warto nauczyć się go używać prawidłowo. W języku polskim, inaczej niż w rosyjskim, nie ma czasowników wskazujących konkretne nazwy posiłków, tj. rosyjskie завтракать, обедать czy ужинать. Jeśli chcemy powiedzieć я завтракаю, po polsku powiemy po prostu jem śniadanie (w dokładnym tłumaczeniu:  я ем завтрак). Zobacz, jak odmienia się czasownik jeść w języku polskim:


Мы едим ежедневно, поэтому этот глагол очень важен, и стоит научиться его использовать правильно. В польском языке, в отличие от русского языка, нет глаголов, обозначающих глагол есть в определенное время дня, т.е. завтракать, обедать или ужинать. Если мы хотим сказать я завтракаю, по-польски мы скажем просто jem śniadanie. Т.е. в точном переводе я ем завтрак. Давайте посмотрим, как спрягается глагол jeść в польском языке.


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Dziecko jeszcze dzisiaj nic nie ____ .


2. Oni wczoraj ____ pyszną pizzę.


3. Co ____ na kolację?


4. Nasze koty nic nie ____ od kilku dni.


5. Co dzisiaj ____ na obiad?


6. Nie ____ nic od rana.


7. Nie ____ nigdy niczego tak pysznego.


8. Wczoraj ____ tylko śniadanie.


9. Dlaczego nic nie ____ ?


10. Co ona ____ ?


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. je

 • 2. я ел

 • 3. jemy

 • 4. они едят

 • 5. вы едите

 • 6. jem

 • 7. jadłam

 • 1. я ела

 • 2. я ем

 • 3. jecie

 • 4. oni jedzą

 • 5. мы едим

 • 6. jadłem

 • 7. оно ест