Урок 1. Глагол "być" 1

Kiedy zaczynamy się uczyć języka, pierwsze zdanie, jakie poznajemy, to najprawdopodobniej: Jak masz na imię? Następnie uczymy się, jak na to pytanie odpowiedzieć.

Umiejętność przedstawienia się stanowi pierwszy krok w nauce języka. Po polsku możemy to wyrazić na dwa sposoby: меня зовут powiemy mam na imię я + имя to będzie jestem + имя.

Ale wróćmy do meritum. Nasza lekcja ma tytuł  Czasownik „być”. Co to takiego jestem? Skąd to słowo? Być to nieregularny czasownik, tak jak w języku rosyjskim бытьJestem to po prostu forma czasownika być w pierwszej osobie czasu teraźniejszego. Nie należy tutaj szukać jakiejś logiki, warto po prostu się tego nauczyć. Zobacz odmianę:


Когда мы начинаем учить иностранный язык, первое предложение, с которым  мы познакомимся, скорее всего, будет: Как тебя зовут? И научимся, как на это отвечать.

Умение представиться - это самый первый шаг в изучении языка. По-польски мы можем это сказать двумя способами: меня зовут - мы скажем mam na imię, я + имя - это будет jestem + имя

Но вернемся к сути. Название нашего урока это Глагол być. Тогда что такое Jestem? Откуда слово Jestem? Być это нерегулярный глагол, как и русский глагол быть. Jestem это просто форма глагола być в первом лице настоящего времени. Не нужно здесь искать какую-либо логику, мы просто должны это выучить. Посмотри спряжение:


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. ____ w Chorwacji?


2. ____ na angielskim.


3. ____ dzisiaj na koncercie.


4. Ona ____ tam jutro.


5. Kiedyś ____ dobrym sportowcem.


6. Przed śniadaniem ____ brać prysznic.


7. ____ w domu.


8. ____ bardzo spokojne.


9. Dlaczego nie ____ wczoraj?


10. ____ cały dzień na spacerze.


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. były

 • 2. byliśmy

 • 3. я буду

 • 4. będziecie

 • 5. byłeś

 • 6. мы были

 • 7. jestem

 • 1. я есть

 • 2. byłyśmy

 • 3. ты был

 • 4. вы будете

 • 5. będę

 • 6. мы были

 • 7. они были