Урок 12. Глагол "móc" 1

W codziennych rozmowach bez wątpienia nie można się również obyć bez czasownika  móc/мочь.

Jednak i tutaj znajdziemy różnicę między polskim i rosyjskim. Polski czasownik  móc oznacza rosyjskie  мочь. Jednak rosyjskie я смогу przetłumaczymy jako  będę móc. Zobaczmy, jak używać czasownika móc w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. В повседневном общении, без сомнения, мы не можем обойтись без глагола móc/мочь.

Однако и здесь мы найдём разницу между польским и русским. Польский глагол móc обозначает русское  слово мочь. Однако русское выражение я смогу мы переведем będę móc. Здесь мы покажем пример, как использовать móc в настоящем, прошедшем и будущем времени.

 

 


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Jutro ____ to zrobić.


2. Czy pan ____ mi pomóc?


3. ____ nas uprzedzić.


4. ____ pojechać na wakacje nad morze.


5. ____ wygrać ten mecz.


6. Czy ____ mnie odprowadzić?


7. Ona ____ zrobić niespodziankę.


8. ____ to zrobić za chwilę.


9. ____ pan tego nie mówić.


10. ____ porozmawiać w każdej chwili.


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. я могу

 • 2. mogłyście

 • 3. możesz

 • 4. mogły

 • 5. мы могли

 • 6. mogłem

 • 7. będę móc

 • 1. я смогу

 • 2. я мог

 • 3. mogliśmy

 • 4. они могли

 • 5. ты можешь

 • 6. вы могли

 • 7. mogę