Урок 4. Глагол "iść" 1

Chodzić czy iść?

Wielu obcokrajowców myli czasownik iść (идти) z czasownikiem  chodzić (ходить). Między tymi słowami jest jednak duża różnica (nawiasem mówiąc, taka sama jak w języku rosyjskim). Czasownika iść używamy, kiedy mówimy o jednorazowym działaniu, a czasownika chodzić wówczas, gdy działanie się powtarza.

Spójrz na przykłady:

Ja chodzę codziennie do kina (Я хожу в кино каждый день) – tutaj wszystko jest prawidłowo.

Ja idę codziennie do kina (Я иду в кино каждый день) – to zdanie, zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim, jest nieprawidłowe.

 

Zobacz, jak odmienia się czasownik iść:

Często można spotkać mężczyzn mówiących  ja szłem. Ta forma jest jednak nieprawidłowa, a jej użycie kojarzy się z niewykształconymi osobami. Jeśli będziesz jej używać, oczywiście zostaniesz zrozumiany, ale możesz przy okazji zostać odebrany w złym świetle. Mężczyźni powinni o tym pamiętać. 


   Ходить или идти?

Многие иностранцы путают глагол iść (идти) с глаголом chodzić (ходить). Между этими глаголами есть, однако, важное различие (кстати, такое же, как и в русском). Глагол iść используем, когда говорим о единичном действии, а глагол chodzić используем, когда действие повторяется.

Посмотрим на примеры:

Ja chodzę codziennie do kina (Я хожу в кино каждый день)
Ja idę codziennie do kina (Я иду в кино каждый день). - Как в польском, так и в русском языке эти предложения неправильные.

Посмотрим как спрягается глагол iść:
Często można spotkać mężczyzn mówiących  ja szłem. Ta forma jest jednak nieprawidłowa, a jej użycie kojarzy się z niewykształconymi osobami. Jeśli będziesz jej używać, oczywiście zostaniesz zrozumiany, ale możesz przy okazji zostać odebrany w złym świetle. Mężczyźni powinni o tym pamiętać.Часто можно встретить мужчин, говорящих по-польски ja szłem. Однако эта форма неправильная и ассоциируется с необразованными людьми. Если будешь ее использовать, тебя будут понимать, но ты покажешь себя в плохом свете. Мужчины должны об этом помнить.


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. ____ na spotkanie z kierownikiem.


2. ____ wczoraj po tej drodze.


3. ____ w góry.


4. ____ do kina z Olgą?


5. Właśnie ____ do sklepu.


6. ____ do niego, kiedy to się stało.


7. ____ i nagle ktoś mnie zapytał o drogę.


8. Do tej stacji pieszo ____ bardzo długo.


9. Dziecko ____ samo po ulicy.


Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. idziecie

 • 2. idą

 • 3. я шла

 • 4. szedłem

 • 5. będziesz iść

 • 6. вы шли

 • 7. idę

 • 1. я иду

 • 2. szłyście

 • 3. ты будешь идти

 • 4. я шел

 • 5. szłam

 • 6. они идут

 • 7. вы идете