Lekcja nr 1

Górny Śląsk. Wprowadzenie

Przyjrzyj się mapie na której zaznaczony jest Śląsk. Następnie przeczytaj tekst, posłuchaj zapisu audio i przejdź do ćwiczeń. Słowa wyróżnione niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Przyjrzyj się mapie na której zaznaczony jest Śląsk. Następnie przeczytaj tekst, posłuchaj zapisu audio i przejdź do ćwiczeń. Słowa wyróżnione niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Górny Śląsk. Wprowadzenie

Górny Śląsk. Wprowadzenie

Śląsk to &zdecydowanie&$определённо$ najbardziej &uprzemysłowiony&$индустриальный$ rejon Polski. Ze względu na ilość jego &złóż mineralnych&$минеральных ресурсов$ (&węgiel&$уголь$, miedź, srebro) był zawsze &łakomym kąskiem&$лакомым кусочком$  na arenie międzynarodowej, przez co stale walczyły o niego trzy kraje: Polska, Czechy i księstwa niemieckie. Dzięki ogromnemu tempu  industrializacji po &rewolucji przemysłowej&$промышленной революции$ , śląskie miasta należały do najszybciej rozwijających się w Europie (wśród nich zdecydowanie &przodowało&$лидировало$ Zabrze).  Po szeregu politycznych dyskusji, a nawet krwawych walk i powstań, dopiero po II wojnie światowej Śląsk został całkowicie włączony w granice Polski.

Obecnie jest to &najgęściej zaludniony&$самый густо населённый$ region kraju, który składa się z &relatywnie&$относительно$ małych miast, które blisko ze sobą sąsiadują. Nieraz, żeby przejść z jednego miasta do drugiego, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Odkąd &przemysł ciężki&$тяжёлая промышленность$ przestał grać główną rolę w rozwoju Śląska, wszystkie kopalnie i większość hut została zamknięta. Niemniej jednak wiele z nich zostało &zrewitalizowanych&$отремонтированных$ i otwartych dla turystów. Wśród najbardziej znanych zdecydowanie należy wymienić kopalnię węgla Guido w Zabrzu i kopalnię srebra, czyli Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.


Autorka kursu Mariola Okhotnikova w Kopalni Guido w Zabrzu

Oprócz tego, od 2009 roku na Śląsku odbywa się tzw. Industriada, czyli ogromny letni festiwal Szlaku Zabytków Techniki. Jest to cykl imprez kulturalno-rozrywkowych w postindustrialnych obiektach adresowany do ludzi w każdym wieku.  Przez wiele pokoleń w Polsce &pokutował&$незаслужено существовал$ stereotyp, że na Śląsku nie ma nic oprócz kopalń. Nawet o otwarciu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomyślano dopiero pod koniec lat 60. Niemniej jednak, Śląsk ma ogromne dziedzictwo kulturowe i wiele ciekawych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, z których Ślązacy są bardzo dumni. Wśród nich można wymienić na przykład Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, który jest jednym z największych parków miejskich w Europie (jego powierzchnia wynosi 620 ha). Tutaj, oprócz mnóstwa tras spacerowych, można znaleźć &zabytkowy&$старинный$ skansen, &kolejkę linową&$канатную дорогу$, zoo, ogród botaniczny ze zjawiskowym rozarium, a także współczesnym wesołym miasteczkiem Legendia na miarę europejską. Warto wspomnieć, że kiedy zostało ono wybudowane w 1959 roku, było to jedno z niewielu stałych (a nie sezonowych) &wesołych miasteczek&$парков развлечений$  w Europie, bowiem niewiele miast mogło sobie pozwolić na taki luksus. Obecnie, na terenie 26 ha znajdują się 43 obiekty dla dzieci i dorosłych.


Kolejka linowa  w Chorzowie
By Tomasz Ibrom - Praca własna, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28783880    
 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska są też &browary&$пивоваренные заводы$. Wśród najbardziej znanych dziś śląskich browarów wymienić należy Żywiec, Tyskie Browary Książęce i Gambrinus. Muzeum browaru żywieckiego, jednego z najbardziej znanych w Europie, co roku odwiedza około 100 tysięcy osób.

Trudno &przecenić&$переоценить$ znaczenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie dla prestiżu całego regionu. Jest on jednym z najbardziej &rozpoznawalnych&$узнаваемых$ obiektów sportowych w Polsce, który w 1993 roku został nazwany „Narodowym”. Odbyło się na nim wiele legendarnych meczów, właśnie na nim polska reprezentacja w piłce nożnej pokonała takie potęgi, jak ZSRR, Anglia, Włochy, Portugalia, Holandia. Nie można też nie &wspomnieć&$упомянуть$ o &niezapomnianych&$незабываемых$ imprezach muzycznych, które się tu odbyły, &m.in.&$między innymi (между прочим)$ koncerty U2, The Rolling Stones, Rammstein, czy Red Hot Chili Peppers.

Kiedy w 2016 roku Katowice starały się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, robiły to pod hasłem „Miasto ogrodów”, które wielu &zaskakiwało&$удивляло$. Stereotypowe myślenie o Śląsku jako o regionie czarnym, górniczym, węglowym, nijak łączyło się w świadomości ludzi z ogrodami. Niemniej jednak, były one niezmiernie ważne dla górników, którzy po całym tygodniu pracy pod ziemią mogli się cieszyć soczystą zielenią oraz bogactwem kolorów kwiatów i warzyw hodowanych dla całej rodziny. To był mały raj na czarnej ziemi każdego Ślązaka. Tak więc &zwiedzanie&$осматривать в турестическом смысле$Śląska jest nie tylko poznawaniem postindustrialnych obiektów, ale też poszukiwaniem własnych tras i ulubionych &zakątków&$закутоков$.                           

        


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Stadion Śląski
By DzejKej86 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68407713

Śląsk to &zdecydowanie&$определённо$ najbardziej &uprzemysłowiony&$индустриальный$ rejon Polski. Ze względu na ilość jego &złóż mineralnych&$минеральных ресурсов$ (&węgiel&$уголь$, miedź, srebro) był zawsze &łakomym kąskiem&$лакомым кусочком$  na arenie międzynarodowej, przez co stale walczyły o niego trzy kraje: Polska, Czechy i księstwa niemieckie. Dzięki ogromnemu tempu  industrializacji po &rewolucji przemysłowej&$промышленной революции$ , śląskie miasta należały do najszybciej rozwijających się w Europie (wśród nich zdecydowanie &przodowało&$лидировало$ Zabrze).  Po szeregu politycznych dyskusji, a nawet krwawych walk i powstań, dopiero po II wojnie światowej Śląsk został całkowicie włączony w granice Polski.

Obecnie jest to &najgęściej zaludniony&$самый густо населённый$ region kraju, który składa się z &relatywnie&$относительно$ małych miast, które blisko ze sobą sąsiadują. Nieraz, żeby przejść z jednego miasta do drugiego, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Odkąd &przemysł ciężki&$тяжёлая промышленность$ przestał grać główną rolę w rozwoju Śląska, wszystkie kopalnie i większość hut została zamknięta. Niemniej jednak wiele z nich zostało &zrewitalizowanych&$отремонтированных$ i otwartych dla turystów. Wśród najbardziej znanych zdecydowanie należy wymienić kopalnię węgla Guido w Zabrzu i kopalnię srebra, czyli Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.


Autorka kursu Mariola Okhotnikova w Kopalni Guido w Zabrzu

Oprócz tego, od 2009 roku na Śląsku odbywa się tzw. Industriada, czyli ogromny letni festiwal Szlaku Zabytków Techniki. Jest to cykl imprez kulturalno-rozrywkowych w postindustrialnych obiektach adresowany do ludzi w każdym wieku.  Przez wiele pokoleń w Polsce &pokutował&$незаслужено существовал$ stereotyp, że na Śląsku nie ma nic oprócz kopalń. Nawet o otwarciu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomyślano dopiero pod koniec lat 60. Niemniej jednak, Śląsk ma ogromne dziedzictwo kulturowe i wiele ciekawych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, z których Ślązacy są bardzo dumni. Wśród nich można wymienić na przykład Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, który jest jednym z największych parków miejskich w Europie (jego powierzchnia wynosi 620 ha). Tutaj, oprócz mnóstwa tras spacerowych, można znaleźć &zabytkowy&$старинный$ skansen, &kolejkę linową&$канатную дорогу$, zoo, ogród botaniczny ze zjawiskowym rozarium, a także współczesnym wesołym miasteczkiem Legendia na miarę europejską. Warto wspomnieć, że kiedy zostało ono wybudowane w 1959 roku, było to jedno z niewielu stałych (a nie sezonowych) &wesołych miasteczek&$парков развлечений$  w Europie, bowiem niewiele miast mogło sobie pozwolić na taki luksus. Obecnie, na terenie 26 ha znajdują się 43 obiekty dla dzieci i dorosłych.


Kolejka linowa  w Chorzowie
By Tomasz Ibrom - Praca własna, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28783880    
 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska są też &browary&$пивоваренные заводы$. Wśród najbardziej znanych dziś śląskich browarów wymienić należy Żywiec, Tyskie Browary Książęce i Gambrinus. Muzeum browaru żywieckiego, jednego z najbardziej znanych w Europie, co roku odwiedza około 100 tysięcy osób.

Trudno &przecenić&$переоценить$ znaczenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie dla prestiżu całego regionu. Jest on jednym z najbardziej &rozpoznawalnych&$узнаваемых$ obiektów sportowych w Polsce, który w 1993 roku został nazwany „Narodowym”. Odbyło się na nim wiele legendarnych meczów, właśnie na nim polska reprezentacja w piłce nożnej pokonała takie potęgi, jak ZSRR, Anglia, Włochy, Portugalia, Holandia. Nie można też nie &wspomnieć&$упомянуть$ o &niezapomnianych&$незабываемых$ imprezach muzycznych, które się tu odbyły, &m.in.&$między innymi (между прочим)$ koncerty U2, The Rolling Stones, Rammstein, czy Red Hot Chili Peppers.

Kiedy w 2016 roku Katowice starały się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, robiły to pod hasłem „Miasto ogrodów”, które wielu &zaskakiwało&$удивляло$. Stereotypowe myślenie o Śląsku jako o regionie czarnym, górniczym, węglowym, nijak łączyło się w świadomości ludzi z ogrodami. Niemniej jednak, były one niezmiernie ważne dla górników, którzy po całym tygodniu pracy pod ziemią mogli się cieszyć soczystą zielenią oraz bogactwem kolorów kwiatów i warzyw hodowanych dla całej rodziny. To był mały raj na czarnej ziemi każdego Ślązaka. Tak więc &zwiedzanie&$осматривать в турестическом смысле$Śląska jest nie tylko poznawaniem postindustrialnych obiektów, ale też poszukiwaniem własnych tras i ulubionych &zakątków&$закутоков$.                           

        


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Stadion Śląski
By DzejKej86 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68407713

zdecydowanieопределённо

zabytkowy

старинный

uprzemysłowiony

индустриальныйkolejka linowaканатная дорога
złoża mineralne
минеральные ресурсы
wesołe miasteczkoпарк развлечений

węgiel

уголь
browarпивоваренный завод
łakomy kąsekлакомый кусочекprzecenićпереоценить
rewolucja przemysłowa
промышленная революцияrozpoznawalnyузнаваемый
przodować лидироватьwspomnieć o czymśупомянуть что-то
najgęściej zaludniony region
самый густо населённый регионniezapomnianyнезабываемый
relatywnie относительноm.in. = między innymiмежду прочим
przemysł ciężkiтяжёлая промышленностьzaskakiwaćудивлять
zrewitalizowaćоживить, вдохновить новую жизнь (чаще всего про города, регионы, здания)zwiedzaćосматривать в туристическом смысле
pokutować1. исполнять епитимию в религиозном смысле;
2. (о мнении, стереотипе) незаслуженно продолжать свое существование в менталитете людей
zakątekзакутокŚląsk Wprowadzenie. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1. Śląsk nie zawsze należał do Polski. [Prawda]{ }. 2. Na terenie Śląska wydobywa się złoto, srebro, węgiel. [Fałsz]{ }. 3. Dzisiaj na Śląsku można zwiedzić zarówno kopalnie węgla, jak i srebra oraz miedzi. [Fałsz]{ }. 4. Industriada to festiwal, który odbywa się wiosną. [Fałsz]{ }. 5. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest bardzo duży. [Prawda]{ }. 6. Katowickie Wesołe Miasteczko było na początku sezonowe. [Fałsz]{ }. 7. Polska reprezentacja pokonała na Stadionie Śląskim Portugalię [Prawda]{ }.

zdecydowanieопределённо

zabytkowy

старинный

uprzemysłowiony

индустриальныйkolejka linowaканатная дорога
złoża mineralne
минеральные ресурсы
wesołe miasteczkoпарк развлечений

węgiel

уголь
browarпивоваренный завод
łakomy kąsekлакомый кусочекprzecenićпереоценить
rewolucja przemysłowa
промышленная революцияrozpoznawalnyузнаваемый
przodować лидироватьwspomnieć o czymśупомянуть что-то
najgęściej zaludniony region
самый густо населённый регионniezapomnianyнезабываемый
relatywnie относительноm.in. = między innymiмежду прочим
przemysł ciężkiтяжёлая промышленностьzaskakiwaćудивлять
zrewitalizowaćоживить, вдохновить новую жизнь (чаще всего про города, регионы, здания)zwiedzaćосматривать в туристическом смысле
pokutować1. исполнять епитимию в религиозном смысле;
2. (о мнении, стереотипе) незаслуженно продолжать свое существование в менталитете людей
zakątekзакуток


Śląsk Wprowadzenie. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1. Śląsk nie zawsze należał do Polski. [Prawda]{ }. 2. Na terenie Śląska wydobywa się złoto, srebro, węgiel. [Fałsz]{ }. 3. Dzisiaj na Śląsku można zwiedzić zarówno kopalnie węgla, jak i srebra oraz miedzi. [Fałsz]{ }. 4. Industriada to festiwal, który odbywa się wiosną. [Fałsz]{ }. 5. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest bardzo duży. [Prawda]{ }. 6. Katowickie Wesołe Miasteczko było na początku sezonowe. [Fałsz]{ }. 7. Polska reprezentacja pokonała na Stadionie Śląskim Portugalię [Prawda]{ }.

Хотите продолжить учёбу? Перейдите по ссылке.

quizlet link to deck
Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.