Lekcja nr 8

Урок 8. Работа

Używanie słów pan i pani nie jest trudne w takich miejscach, jak sklep czy w restauracji. Jednak stosowanie tej konstrukcji w pracy może stanowić już większe wyzwanie, dlatego że wtedy niezbędny jest wołacz – przypadek, którego nie ma w języku rosyjskim.

Jak zrozumieć sposób użycia tego przypadka? Najczęściej powinniśmy stosować go w sytuacji, kiedy zwracamy się do kogoś bezpośrednio. Podpowiedzią z języka rosyjskiego mogą być słowa
мам i пап, których używamy, zwracając się do rodziców.

W języku rosyjskim wołacza (nieoficjalnie) najczęściej używa się w nieformalnych sytuacjach (
Миш, Надь, Юль, Маш, Наташ, Танюш, Серёж).).  W języku polskim jest inaczej. W codziennym kontakcie wołacza używa się rzadko. Polacy najczęściej zwracają się do znajomych po prostu Marek (mianownik), zamiast Marku (wołacz). Niemniej, jeśli chodzi o pracę, wołacz jest bardzo potrzebny, a używanie go jest czymś zupełnie zwyczajnym (pod warunkiem, że nie jesteśmy z kimś na ty)

Zobacz, jak tworzyć wołacz od polskich imion.


Использовать слова pan и pani  достаточно просто в магазине или в ресторане. Однако использовать эту конструкцию на работе намного сложнее, так как здесь необходим звательный падеж, которого нет в русском языке.


Как понять использование этого падежа? Чаще всего мы должны его использовать в ситуации, когда мы обращаемся непосредственно к кому-то. Подсказкой в русском языке могут быть слова мам и пап в случае обращения к родителям.
 


В русском языке звательный палеж используется (неофициально) чаще всего в неформальных ситуациях (Миш, Надь, Юль, Маш, Наташ, Танюш, Серёж).

В польском языке по-другому: в ежедневном общении звательный падеж используется редко. Поляки чаще всего обращаются к знакомым вместо Marku (звательный падеж) просто Marek (именительный падеж). Тем не менее, если речь идёт о работе, звательный падеж очень нужен и его использование является совершенно обычным делом (при условии, что мы не общаемся с кем-то на ты).

Посмотри как образовывается звательный падеж в польских именах.


Sprawdź się

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Panie ____


2. Panie ____


3. Panie ____


4. Pani ____


5. Pani ____


6. Panie ____


7. Panie ____


8. Panie ____


9. Pani ____


10. Panie ____


Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.