Урок 14. Врач

Nikt nie lubi chodzić do lekarza, ale czasami jest to niezbędne. Dwa najważniejsze miejsca, do których idziemy, żeby odwiedzić lekarza, to przychodnia (поликлиника) i szpital  (больница). Kiedy mamy na myśli system opieki zdrowotnej, pierwsze zawody, jakie przychodzą nam do głowy, to lekarz (врач) i pielęgniarka (медсестра). Jak się zwracać do lekarza lub pielęgniarki?

Zwracając się bezpośrednio do lekarza, używa się formy panie doktorze, pani doktor. Do pielęgniarki mówimy po prostu proszę pani. Można też spotkać osoby, które używają słowa siostro, kiedy mówią do pielęgniarki. To pozostałość z czasów, kiedy zawód pielęgniarki wykonywały głównie zakonnice. Niemniej, dzisiaj pielęgniarki w Polsce nie lubią takiej formy, uważają ją za zbyt nieoficjalną. Zamiast tego preferują formę proszę pani. Zobacz tablicę:


Никто не любит ходить к врачу, но иногда это необходимо. Два основных места, куда мы идем чтобы посетить врача - это przychodnia  (поликлиника) и szpital (больница). Когда мы имеем в виду систему здравоохранения, первые профессии, которые приходят  нам в голову - это lekarz (врач) и pielęgniarka (медсестра). Как к ним обращаться?

При обращении непосредственно к врачу, используется форма panie doktorze, pani doktor, а к медсестре обращаемся просто proszę pani. Однако можно встретить людей, которые используют слово siostro обращаясь к медсестре. Это осталось с тех времен, когда медсестрами работали в основном монахини. Тем не менее, современные медсестры в Польше не любят такого обращения, считая его слишком фамильярным, вместо этого предпочитая proszę pani. Посмотри на табличку.Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Moj ____ leczy mnie znakomicie.