Урок 7. Падежи

W języku polskim i rosyjskim są takie same przypadki (za wyjątkiem wołacza). Posłuchaj nagrania i przypomnij sobie pytania, na które odpowiadają określone przypadki.

В польском и русском языках есть одинаковые падежи (за исключением звательного падежа). Послушай аудиозаписи и вспомни вопросы, на которые отвечают указанные  падежи.

Mateusz
Урок 7. Падежи


Fakt, że w polskim i rosyjskim przypadki są prawie takie same, bardzo pomaga w nauce obu języków. Często jednak bywa tak, że słowa, które mają taką samą wymowę i identyczne znaczenie, mogą mieć inny rodzaj gramatyczny. W praktyce jest to ważne, na przykład w sytuacji użycia przymiotników w zdaniach. Posłuchaj nagrania i poznaj przykłady.

Тот факт, что падежи в польском и  русском почти одинаковые, сильно помогает. Однако, часто бывает так, что слова, которые одинаково произносятся и имеют одинаковое значение могут иметь разный род. На практике это важно, например, тогда, когда  в предложениях используются прилагательные. Послушай аудиозаписи и познакомься          с примерами:


Mateusz
Урок 7. Падежиprogram teatralny
(театральная программа)


duży problem
(большая проблема)


bezkresny step
(бескрайная степь)


przepiękny lazur
(прекрасная лазурь)


Na przykładzie przymiotnika odważny zobacz, jak w języku polskim odmieniają się przymiotniki rodzaju męskiego (tablica niżej nie dotyczy wszystkich przymiotników tego rodzaju).На примере прилагательного отважный посмотри, как в польском языке склоняются прилагательные мужского рода единственного числа (таблица ниже не касается всех прилагательных этого типа).

Mateusz
Урок 7. Падежи


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Nie miałem ____ celu.


2. Jak rozwiązać ____ problem?


3. Nie lubię tego programu ____ .


4. W Kazachstanie jest ____ step.


5. Nie czułem ____ bólu.


6. Przyszedłem do ____ meczetu.


7. Nigdy nie widziałem takiego ____ brudu.


8. Potrzebuję ____ cienia.