Урок 9. pan i pani 2

Przyjrzyj się rozpisanej na tablicy poniżej odmianie czasowników w czasie przeszłym. Zwróć uwagę na to, że w języku polskim po słowach pan i pani używa się czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a po formie państwo – w trzeciej osobie liczby mnogiej.Посмотри в приведённых ниже таблицах  как изменяются глаголы в прошедшем времени. Обрати внимание на то, что в польском языке после слов pan, pani глагол используется в третьем лице единственного числа, а после państwo  - в третьем лице множественного числа.

Mateusz
Урок 9. pan i pani 2


Mateusz
Урок 9. pan i pani 2


Mateusz
Урок 9. pan i pani 2


quizlet link to deck

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. ____ go pani?


2. Pan Adam ____ czytać.


3. Kiedy państwo ____ w Polsce?


4. Pani Karolina nigdy nie ____ za granicą.


5. Państwo ____ kiedyś książki tej pisarki?


6. Nie pamiętam, co pani ____ .


7. ____ państwo, że nie będzie problemów.


8. Co pan Janek ____?