Урок 6. Слова “ловушки”.

Wiele słów mających taką samą wymowę w języku polskim i rosyjskim znaczy zupełnie co innego.

Nazwy niektórych przedmiotów w języku polskim, które zobaczysz niżej, nie są podobne do rosyjskich. Jednak rosyjskie tłumaczenie nazw tych przedmiotów bardzo przypomina polskie słowa określające zupełnie inne rzeczy. Na przykład łóżko (dziesiąty obrazek) w języku rosyjskim znaczy кровать. Jednocześnie w języku polskim funkcjonuje słowo krawat, ale oznacza ono coś zupełnie innego –  галстук.

Многие слова в польском и русском языках, несмотря на то, что они имеют почти одинаковое произношение, имеют совершенно разный смысл.

 

Названия некоторых предметов в польском языке, которые вы увидите ниже, не похожи на русские. Однако - русский перевод названий этих предметов очень похож на названия совершенно разных вещей в польском языке. Например, слово łóżko (десятая картинка) в русском языке означает кровать. В то же время, в польском языке есть слово krawat, но оно означает совершенно иное - галстук.

Mateusz
Урок 6. Слова “ловушки”.kawior


czaszkamagazyn


brońkrawatkrzesło


dywanzakazkanapałóżkokrzesłofiliżanka


quizlet link to deck

Excercises

Drag and drop to match the answer.

Найти пары.

 • 1. kawior

 • 2. czaszka

 • 3. magazyn

 • 4. broń

 • 5. krawat

 • 6. dywan

 • 7. zakaz

 • 8. krzesło

 • 1. стул

 • 2. запрет

 • 3. ковер

 • 4. галстук

 • 5. оружие

 • 6. склад

 • 7. череп

 • 8. икра