Lekcja nr 5

Урок 5. Множественное число

W języku polskim, inaczej niż w języku rosyjskim, w liczbie mnogiej występuje nie tylko forma oni, ale również one. Zobacz, jak to wygląda w czasie teraźniejszym. Przykładem będzie czasownik czytać.


В польском языке, в отличие от русского языка,  во множественном числе существует  не только форма oni (они). Существует также форма one. Посмотри, как это выглядит на примере спряжения глагола читать в настоящем времени.


Mateusz
Урок 5. Множественное число


Jak widać, w czasie teraźniejszym liczba mnoga czasownika dla form oni i one nie różni się. A jak jest w czasie przeszłym? 

Как  видно, в настоящем времени окончание глагола во множественном числе для форм oni и one не отличается. А как в прошедшем времени?


Zobacz teraz, jak odmienia się czasownik czytać w czasie przeszłym.

Посмотри, как изменяется глагол czytać в прошедшем времени.

Mateusz
Урок 5. Множественное число


quizlet link to deck

Sprawdź się

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Oni ____ w Petersburgu.


2. Już ____ tę książkę.


3. Wczoraj ____ muzyki.


4. Karol ____ o tym wczoraj.


5. Z nimi ____ tydzień temu.


6. Czy ____ w Krakowie?


7. Nie ____ tego filmu.


8. Przedwczoraj ____ na komputerze.


9. Tydzień temu ____ z Warszawy.


10. Czy ____ z nim?


Назад Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.