Wprowadzenie. Podlasie.

Przyjrzyj się mapie na której zaznaczone jest województwo podlaskie. Następnie przejdź niżej.

Na mapie jest zaznaczony obszar województwa podlaskiego. Granice historycznego Podlasia są trochę inne - ale ze względu na to, że nasz kurs jest kursem przede wszystkim językowym - mapę ograniczyliśmy do granic administracyjnych. Zainteresowanych obszarem historycznego Podlasia odsyłamy do innych źródeł.

Przeczytaj tekst i posłuchaj wersji audio. Następnie przejdź do ćwiczeń znajdujących się w dolnej części strony. Słowa z tekstu zaznaczone niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Wprowadzenie. Podlasie.

Polska to nie tylko Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Polska to także oddalona od wielkich miast prowincja, w której &życie toczy się swoim rytmem&$жизнь идет в своем ритме$, a ludzie na co dzień mierzą się z zupełnie innymi problemami niż mieszkańcy &wielkich ośrodków&$крупных городов$. Chcemy zabrać was w podróż w jeden z takich regionów i pozwolić wam poznać go oczami mieszkańców, poznać go takim, jakim jest on naprawdę, ze wszystkimi jego dobrymi stronami, ale i &bolączkami&$проблемами$. Zapraszamy was w podróż na północny wschód Polski – na Podlasie. Zanim jednak wyruszymy na tę wyprawę, chcemy przekazać wam trochę informacji ogólnych o tym miejscu.

Podlasie to &najsłabiej zaludniony&$наименее населенный$obszar w Polsce, według danych w 2015 roku zamieszkiwało je tylko 59 osób na kilometr kwadratowy. Niewielka liczba mieszkańców i peryferyjne położenie sprawiły, że w tym regionie znajdują się aż 4 parki narodowe – co stanowi drugi wynik w Polsce, po województwie małopolskim.


Parki Narodowe w województwie podlaskim

Narwiański Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy

Dzika podlaska przyroda, na czele z wpisaną na listę &Światowego Dziedzictwa UNESCO&$всемирного наследия UNESCO$ Puszczą Białowieską, to jednak nie jedyny atut tego miejsca. Kolejnym jest jego &różnorodność&$разнообразие$ – niektóre fragmenty województwa podlaskiego zamieszkiwane są w większości przez ludność pochodzącą z innych krajów, a konkretniej z Białorusi i w mniejszym stopniu Litwy, dzięki czemu jest to region niezwykle bogaty kulturowo i niekiedy wręcz egzotyczny dla mieszkańców &pozostałych&$остальных$ części Polski.Podlasie to jednak nie tylko plusy – &nie ulega wątpliwości&$не подлежит сомнению$ , że jest to również jeden z najbiedniejszych regionów Polski. Z tego powodu czasem nazywany jest Polską B. &Próżno szukać&$напрасно искать$ tutaj &przemysłu&$промышленности$, rozwiniętej sieci dróg czy linii kolejowych, a młodzi ludzie często wyjeżdżają stąd do innych części kraju w poszukiwaniu lepszego życia.

Zarówno te dobre, jak i złe strony Podlasia chcemy wam pokazać w naszym kursie. Jesteście gotowi?


życie toczy się swoim rytmem

жизнь идет в своем ритме

różnorodność

разнообразие
wielkie ośrodki
крупные города

pozostałe

остальные

bolączki

проблемы

nie ulega wątpliwości

не подлежит сомнению

najsłabiej zaludniony

наименее населенный

próźno szukać

напрасно искать
światowe dziedzictwo UNESCO
Всемирное наследие ЮНЕСКО

przemysł

промышленность

Prawosławny i katolicki krzyż obok siebie. Częsty widok na Podlasiu.

Podlasie Wprowadzenie. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1.Na Podlasiu nie ma wielkich ośrodków przemysłowych.[Prawda]{ } 2. Puszcza Knyszyńska jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.[Fałsz]{ } 3. Podlasie nie jest gęsto zaludnione.[Prawda]{ } 4. W województwie mazowieckim jest więcej parków narodowych niż w podlaskim. [Fałsz]{ } 5. Polska B to biedniejsza część kraju. [Prawda]{ } 6. Podlasie zamieszkują tylko Polacy. [Fałsz]{ }

Podlasie Wprowadzenie. Ćwiczenie drugie.

Wpisz synonim słów występujących w tekście.

Słowa do wyboru: problem, duże miasto, wyprawa, nieduża, fragment

1. Wielki ośrodek to inaczej [duże miasto]{ }. 2. W języku potocznym bolączka to po prostu [problem]{ }. 3. Żeby ciągle nie powtarzać wyrazu podróż, czasami możemy użyć słowa [wyprawa]{ }. 4. Słowo "[fragment]{ }" i słowo "część" mają podobne znaczenie. [fragment]{ }. 5. Możemy powiedzieć, że miejscowość jest niewielka lub [nieduża]{ } .

quizlet link to deck