Poznajmy się. Podlasie.

Przyjrzyj się ilustracji, przeczytaj tekst i posłuchaj zapisu audio. Następnie przejdź do ćwiczeń znajdujących się w dolnej części strony. Słowa z tekstu zaznaczone niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Poznajmy się. Podlasie.

Nasi bohaterowie to Tomasz Kaliniuk i jego żona Magdalena Kaliniuk, z domu Broniszewska. Są małżeństwem mieszanym, co charakterystyczne dla Podlasia. Tomek jest prawosławny, a Magda jest katoliczką. Poznali się jeszcze w czasach nauki w Technikum Leśnym w Białowieży, las i natura to ich &wspólna pasja&$общая страсть$. Chociaż ich życie potoczyło się tak, że nie pracują w &wyuczonym zawodzie&$выученной специальности$, to jednak przyroda jest cały czas bliska ich sercu. Nie mają dzieci. Mieszkają w Czeremsze, małej miejscowości gminnej na Podlasiu, położonej tylko kilka kilometrów od przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Mają &kilkanaście&$чуть больше десяти$hektarów ziemi, ale uprawiają z tego tylko niewielki kawałek, resztę &wydzierżawili&$сдали в аренду$. Niemniej – nie żałują, w zupełności im to wystarcza, &po ziemniaki&$за картошкой$, &cebulę&$луком$, marchew czy kapustę nie muszą chodzić do sklepu. Mają też swoje &kury&$курицы$, kiedyś mieli nawet kilka świń, ale po zamieszaniu z &afrykańskim pomorem&$африканской чумой$, zrezygnowali z ich &hodowli&$животноводства$.


&Gospdarstwem&$хозяйством$zajmuje się Tomek, który jednocześnie &dorabia&$подрабатывает$ sobie w okolicy jako złota rączka, oprócz tego czasem zdarzy mu się pojechać na drugą stronę granicy, żeby &zatankować&$заправить машину$ i kupić trochę &papiersów&$сигарет$, bo &pali jak smok&$курит как  паровоз$. Nie jest jednak typową „&mrówką&$контрабандистом$”, bo robi to przede wszystkim dla siebie, chociaż raz czy dwa zdarzyło mu się poratować sąsiada i przy okazji coś na tym zarobić.

Magda z kolei jest kasjerką na dworcu, pracy wiele nie ma, bo i pociągów niewiele przyjeżdża do Czeremchy, tylko kilka dziennie. Zajęcie jej jednak odpowiada, bo może czytać swoje ulubione książki – jest prawdziwym &molem książkowym&$любителем книг$ Praca nie jest bardzo odpowiedzialna, co dla niej istotne, gdyż jest raczej nieśmiałą osobą i od dziecka nie najlepiej &radziła sobie z presją&$справлялась с давлением$.

Chociaż nasi bohaterowie trochę różnią się charakterem, to jednak bardzo się kochają. W kolejnych lekcjach będą twoimi &przewodnikami&$гидами$ i pokażą ci Podlasie oczami jego mieszkańców.


wspólna pasja

общая страсть

gospodarstwo

хозяйство

wyuczony zawód

выученная специальность

dorabiać

подрабатывать

kilkanaście

числительное 11-19

zatankować

заправить машину

wydzierżawić

сдать землю в аренду

papierosy

сигареты

ziemniaki

картошкаpalić jak smok
курит как  паровоз

cebula

лук

mrówka

муравей (разговорный язык - мелкий контрабандист)

kura

курица

mol książkowy

любитель книг

afrykański pomór świń

африканская чума свиней

radzić sobie z presją

справляться с давлением

hodowla

животноводство

przewodnik

гид (экскурсовод)


                                            

Czeremcha - widok na miejscowość.                                       

Podlasie Poznajmy się. Ćwiczenie trzecie

Podpisz obrazki po polsku. Słowa do wyboru: курицы, любитель книг, лук, хозяйство, дракон, давление

Uczucie które towarzyszy temu mężczyźnie to [presja]{ }.

Mityczne zwierzę na zdjęciu to [smok]{ }.

Ta dziewczyna uwielbia czytać. To prawdziwy [mol książkowy]{ }.

To warzywo to [cebula]{ }.

Na wsi można spotkać koguty i [kury]{ }.

Podlasie Poznajmy się. Ćwiczenie drugie.

Wpisz pasujące słowo po polsku.

Słowa do wyboru: страсть, сигареты, заправить, сдать землю в аренду, справляться с давлением

1. Kończy nam się benzyna. Musimy [zatankować]{ }. 2. Jeśli nie uprawiasz ziemi po dziadkach to powinieneś ją [wydzierżawić]{ }. 3. Kupisz mi [papierosy]{ }? 4. Przyroda to moja [pasja]{ }. 5. Każdy sportowiec musi [radzić sobie z presją]{ }.

Podlasie Poznajmy się. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1. Praca na roli to główne źródło dochodu bohaterów. [Fałsz]{ } 2. Tomek nie ma żadnych nałogów. [Fałsz]{ } 3. Tomek i Magda są różnego wyznania. [Prawda]{ } 4. Tomek i Magda z wykształcenia są leśnikami. [Prawda]{ } 5. Czeremcha to miejscowość powiatowa. [Fałsz]{ } 6. Magda lubi swoją pracę. [Prawda]{ }

quizlet link to deck