Lekcja nr 1

Górny Śląsk. Wprowadzenie

Przyjrzyj się mapie na której zaznaczony jest Śląsk. Następnie przeczytaj tekst, posłuchaj zapisu audio i przejdź do ćwiczeń. Słowa wyróżnione niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Przyjrzyj się mapie na której zaznaczony jest Śląsk. Następnie przeczytaj tekst, posłuchaj zapisu audio i przejdź do ćwiczeń. Słowa wyróżnione niebieskim kolorem znajdują się w aplikacji quizlet, do której link znajdziesz niżej.


Górny Śląsk. Wprowadzenie

Górny Śląsk. Wprowadzenie

Śląsk to &zdecydowanie&$определённо$ najbardziej &uprzemysłowiony&$индустриальный$ rejon Polski. Ze względu na ilość jego &złóż mineralnych&$минеральных ресурсов$ (&węgiel&$уголь$, miedź, srebro) był zawsze &łakomym kąskiem&$лакомым кусочком$  na arenie międzynarodowej, przez co stale walczyły o niego trzy kraje: Polska, Czechy i księstwa niemieckie. Dzięki ogromnemu tempu  industrializacji po &rewolucji przemysłowej&$промышленной революции$ , śląskie miasta należały do najszybciej rozwijających się w Europie (wśród nich zdecydowanie &przodowało&$лидировало$ Zabrze).  Po szeregu politycznych dyskusji, a nawet krwawych walk i powstań, dopiero po II wojnie światowej Śląsk został całkowicie włączony w granice Polski.

Obecnie jest to &najgęściej zaludniony&$самый густо населённый$ region kraju, który składa się z &relatywnie&$относительно$ małych miast, które blisko ze sobą sąsiadują. Nieraz, żeby przejść z jednego miasta do drugiego, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Odkąd &przemysł ciężki&$тяжёлая промышленность$ przestał grać główną rolę w rozwoju Śląska, wszystkie kopalnie i większość hut została zamknięta. Niemniej jednak wiele z nich zostało &zrewitalizowanych&$отремонтированных$ i otwartych dla turystów. Wśród najbardziej znanych zdecydowanie należy wymienić kopalnię węgla Guido w Zabrzu i kopalnię srebra, czyli Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.


Autorka kursu Mariola Okhotnikova w Kopalni Guido w Zabrzu

Oprócz tego, od 2009 roku na Śląsku odbywa się tzw. Industriada, czyli ogromny letni festiwal Szlaku Zabytków Techniki. Jest to cykl imprez kulturalno-rozrywkowych w postindustrialnych obiektach adresowany do ludzi w każdym wieku.  Przez wiele pokoleń w Polsce &pokutował&$незаслужено существовал$ stereotyp, że na Śląsku nie ma nic oprócz kopalń. Nawet o otwarciu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomyślano dopiero pod koniec lat 60. Niemniej jednak, Śląsk ma ogromne dziedzictwo kulturowe i wiele ciekawych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, z których Ślązacy są bardzo dumni. Wśród nich można wymienić na przykład Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, który jest jednym z największych parków miejskich w Europie (jego powierzchnia wynosi 620 ha). Tutaj, oprócz mnóstwa tras spacerowych, można znaleźć &zabytkowy&$старинный$ skansen, &kolejkę linową&$канатную дорогу$, zoo, ogród botaniczny ze zjawiskowym rozarium, a także współczesnym wesołym miasteczkiem Legendia na miarę europejską. Warto wspomnieć, że kiedy zostało ono wybudowane w 1959 roku, było to jedno z niewielu stałych (a nie sezonowych) &wesołych miasteczek&$парков развлечений$  w Europie, bowiem niewiele miast mogło sobie pozwolić na taki luksus. Obecnie, na terenie 26 ha znajdują się 43 obiekty dla dzieci i dorosłych.


Kolejka linowa  w Chorzowie
By Tomasz Ibrom - Praca własna, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28783880    
 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska są też &browary&$пивоваренные заводы$. Wśród najbardziej znanych dziś śląskich browarów wymienić należy Żywiec, Tyskie Browary Książęce i Gambrinus. Muzeum browaru żywieckiego, jednego z najbardziej znanych w Europie, co roku odwiedza około 100 tysięcy osób.

Trudno &przecenić&$переоценить$ znaczenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie dla prestiżu całego regionu. Jest on jednym z najbardziej &rozpoznawalnych&$узнаваемых$ obiektów sportowych w Polsce, który w 1993 roku został nazwany „Narodowym”. Odbyło się na nim wiele legendarnych meczów, właśnie na nim polska reprezentacja w piłce nożnej pokonała takie potęgi, jak ZSRR, Anglia, Włochy, Portugalia, Holandia. Nie można też nie &wspomnieć&$упомянуть$ o &niezapomnianych&$незабываемых$ imprezach muzycznych, które się tu odbyły, &m.in.&$między innymi (между прочим)$ koncerty U2, The Rolling Stones, Rammstein, czy Red Hot Chili Peppers.

Kiedy w 2016 roku Katowice starały się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, robiły to pod hasłem „Miasto ogrodów”, które wielu &zaskakiwało&$удивляло$. Stereotypowe myślenie o Śląsku jako o regionie czarnym, górniczym, węglowym, nijak łączyło się w świadomości ludzi z ogrodami. Niemniej jednak, były one niezmiernie ważne dla górników, którzy po całym tygodniu pracy pod ziemią mogli się cieszyć soczystą zielenią oraz bogactwem kolorów kwiatów i warzyw hodowanych dla całej rodziny. To był mały raj na czarnej ziemi każdego Ślązaka. Tak więc &zwiedzanie&$осматривать в турестическом смысле$Śląska jest nie tylko poznawaniem postindustrialnych obiektów, ale też poszukiwaniem własnych tras i ulubionych &zakątków&$закутоков$.                           

        


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Stadion Śląski
By DzejKej86 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68407713

Śląsk to &zdecydowanie&$определённо$ najbardziej &uprzemysłowiony&$индустриальный$ rejon Polski. Ze względu na ilość jego &złóż mineralnych&$минеральных ресурсов$ (&węgiel&$уголь$, miedź, srebro) był zawsze &łakomym kąskiem&$лакомым кусочком$  na arenie międzynarodowej, przez co stale walczyły o niego trzy kraje: Polska, Czechy i księstwa niemieckie. Dzięki ogromnemu tempu  industrializacji po &rewolucji przemysłowej&$промышленной революции$ , śląskie miasta należały do najszybciej rozwijających się w Europie (wśród nich zdecydowanie &przodowało&$лидировало$ Zabrze).  Po szeregu politycznych dyskusji, a nawet krwawych walk i powstań, dopiero po II wojnie światowej Śląsk został całkowicie włączony w granice Polski.

Obecnie jest to &najgęściej zaludniony&$самый густо населённый$ region kraju, który składa się z &relatywnie&$относительно$ małych miast, które blisko ze sobą sąsiadują. Nieraz, żeby przejść z jednego miasta do drugiego, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Odkąd &przemysł ciężki&$тяжёлая промышленность$ przestał grać główną rolę w rozwoju Śląska, wszystkie kopalnie i większość hut została zamknięta. Niemniej jednak wiele z nich zostało &zrewitalizowanych&$отремонтированных$ i otwartych dla turystów. Wśród najbardziej znanych zdecydowanie należy wymienić kopalnię węgla Guido w Zabrzu i kopalnię srebra, czyli Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.


Autorka kursu Mariola Okhotnikova w Kopalni Guido w Zabrzu

Oprócz tego, od 2009 roku na Śląsku odbywa się tzw. Industriada, czyli ogromny letni festiwal Szlaku Zabytków Techniki. Jest to cykl imprez kulturalno-rozrywkowych w postindustrialnych obiektach adresowany do ludzi w każdym wieku.  Przez wiele pokoleń w Polsce &pokutował&$незаслужено существовал$ stereotyp, że na Śląsku nie ma nic oprócz kopalń. Nawet o otwarciu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pomyślano dopiero pod koniec lat 60. Niemniej jednak, Śląsk ma ogromne dziedzictwo kulturowe i wiele ciekawych obiektów turystyczno-rekreacyjnych, z których Ślązacy są bardzo dumni. Wśród nich można wymienić na przykład Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, który jest jednym z największych parków miejskich w Europie (jego powierzchnia wynosi 620 ha). Tutaj, oprócz mnóstwa tras spacerowych, można znaleźć &zabytkowy&$старинный$ skansen, &kolejkę linową&$канатную дорогу$, zoo, ogród botaniczny ze zjawiskowym rozarium, a także współczesnym wesołym miasteczkiem Legendia na miarę europejską. Warto wspomnieć, że kiedy zostało ono wybudowane w 1959 roku, było to jedno z niewielu stałych (a nie sezonowych) &wesołych miasteczek&$парков развлечений$  w Europie, bowiem niewiele miast mogło sobie pozwolić na taki luksus. Obecnie, na terenie 26 ha znajdują się 43 obiekty dla dzieci i dorosłych.


Kolejka linowa  w Chorzowie
By Tomasz Ibrom - Praca własna, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28783880    
 

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska są też &browary&$пивоваренные заводы$. Wśród najbardziej znanych dziś śląskich browarów wymienić należy Żywiec, Tyskie Browary Książęce i Gambrinus. Muzeum browaru żywieckiego, jednego z najbardziej znanych w Europie, co roku odwiedza około 100 tysięcy osób.

Trudno &przecenić&$переоценить$ znaczenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie dla prestiżu całego regionu. Jest on jednym z najbardziej &rozpoznawalnych&$узнаваемых$ obiektów sportowych w Polsce, który w 1993 roku został nazwany „Narodowym”. Odbyło się na nim wiele legendarnych meczów, właśnie na nim polska reprezentacja w piłce nożnej pokonała takie potęgi, jak ZSRR, Anglia, Włochy, Portugalia, Holandia. Nie można też nie &wspomnieć&$упомянуть$ o &niezapomnianych&$незабываемых$ imprezach muzycznych, które się tu odbyły, &m.in.&$między innymi (между прочим)$ koncerty U2, The Rolling Stones, Rammstein, czy Red Hot Chili Peppers.

Kiedy w 2016 roku Katowice starały się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, robiły to pod hasłem „Miasto ogrodów”, które wielu &zaskakiwało&$удивляло$. Stereotypowe myślenie o Śląsku jako o regionie czarnym, górniczym, węglowym, nijak łączyło się w świadomości ludzi z ogrodami. Niemniej jednak, były one niezmiernie ważne dla górników, którzy po całym tygodniu pracy pod ziemią mogli się cieszyć soczystą zielenią oraz bogactwem kolorów kwiatów i warzyw hodowanych dla całej rodziny. To był mały raj na czarnej ziemi każdego Ślązaka. Tak więc &zwiedzanie&$осматривать в турестическом смысле$Śląska jest nie tylko poznawaniem postindustrialnych obiektów, ale też poszukiwaniem własnych tras i ulubionych &zakątków&$закутоков$.                           

        


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Stadion Śląski
By DzejKej86 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68407713

zdecydowanieопределённо

zabytkowy

старинный

uprzemysłowiony

индустриальныйkolejka linowaканатная дорога
złoża mineralne
минеральные ресурсы
wesołe miasteczkoпарк развлечений

węgiel

уголь
browarпивоваренный завод
łakomy kąsekлакомый кусочекprzecenićпереоценить
rewolucja przemysłowa
промышленная революцияrozpoznawalnyузнаваемый
przodować лидироватьwspomnieć o czymśупомянуть что-то
najgęściej zaludniony region
самый густо населённый регионniezapomnianyнезабываемый
relatywnie относительноm.in. = między innymiмежду прочим
przemysł ciężkiтяжёлая промышленностьzaskakiwaćудивлять
zrewitalizowaćоживить, вдохновить новую жизнь (чаще всего про города, регионы, здания)zwiedzaćосматривать в туристическом смысле
pokutować1. исполнять епитимию в религиозном смысле;
2. (о мнении, стереотипе) незаслуженно продолжать свое существование в менталитете людей
zakątekзакутокŚląsk Wprowadzenie. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1. Śląsk nie zawsze należał do Polski. [Prawda]{ }. 2. Na terenie Śląska wydobywa się złoto, srebro, węgiel. [Fałsz]{ }. 3. Dzisiaj na Śląsku można zwiedzić zarówno kopalnie węgla, jak i srebra oraz miedzi. [Fałsz]{ }. 4. Industriada to festiwal, który odbywa się wiosną. [Fałsz]{ }. 5. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest bardzo duży. [Prawda]{ }. 6. Katowickie Wesołe Miasteczko było na początku sezonowe. [Fałsz]{ }. 7. Polska reprezentacja pokonała na Stadionie Śląskim Portugalię [Prawda]{ }.

zdecydowanieопределённо

zabytkowy

старинный

uprzemysłowiony

индустриальныйkolejka linowaканатная дорога
złoża mineralne
минеральные ресурсы
wesołe miasteczkoпарк развлечений

węgiel

уголь
browarпивоваренный завод
łakomy kąsekлакомый кусочекprzecenićпереоценить
rewolucja przemysłowa
промышленная революцияrozpoznawalnyузнаваемый
przodować лидироватьwspomnieć o czymśупомянуть что-то
najgęściej zaludniony region
самый густо населённый регионniezapomnianyнезабываемый
relatywnie относительноm.in. = między innymiмежду прочим
przemysł ciężkiтяжёлая промышленностьzaskakiwaćудивлять
zrewitalizowaćоживить, вдохновить новую жизнь (чаще всего про города, регионы, здания)zwiedzaćосматривать в туристическом смысле
pokutować1. исполнять епитимию в религиозном смысле;
2. (о мнении, стереотипе) незаслуженно продолжать свое существование в менталитете людей
zakątekзакуток


Śląsk Wprowadzenie. Ćwiczenie pierwsze.

Zdecyduj, czy zdanie jest fałszywe czy prawdziwe.

Możliwe odpowiedzi: Prawda / Fałsz

1. Śląsk nie zawsze należał do Polski. [Prawda]{ }. 2. Na terenie Śląska wydobywa się złoto, srebro, węgiel. [Fałsz]{ }. 3. Dzisiaj na Śląsku można zwiedzić zarówno kopalnie węgla, jak i srebra oraz miedzi. [Fałsz]{ }. 4. Industriada to festiwal, który odbywa się wiosną. [Fałsz]{ }. 5. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest bardzo duży. [Prawda]{ }. 6. Katowickie Wesołe Miasteczko było na początku sezonowe. [Fałsz]{ }. 7. Polska reprezentacja pokonała na Stadionie Śląskim Portugalię [Prawda]{ }.

Хотите продолжить учёбу? Перейдите по ссылке.

quizlet link to deck
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.