Lekcja nr 1

Zdecydować? Zdecydować się?

Zdecydować się, czy zdecydować? Czy jest jakaś różnica między tymi frazami? Przeczytaj informację na grafice.

Zdecydować się или zdecydować? Есть ли какая-либо  разница между этими фразами? Прочитайте информацию на рисунке.


Tomasz, Antek i Anna jadą w Beskid Sądecki. Jadą czy jeżdżą? Czy wiesz czym różnią się te czasowniki? Przyjrzyj się drugiej tabelce.


Томаш, Анна и Антек едут в Beskid Sądecki (Бескид Садецкий). Едут или ездят? Знаете ли вы, чем отличаются эти глаголы? Посмотрите вторую таблицу.


Sprawdź się

Excercises

Заполните пустые места.

Заполните пустые место и проверьте ответ. Передвигайтесь курсором на пустые поле чтобы увидеть подсказку. В случае проблем – можете посмотреть перевод для того нужно нажать на вопросительный знак.

1. Pan Tomasz ____ , że jego syn przeniesie się do innej szkoły.


2. Ostatecznie ____ na wakacje nad morzem.


3. Czy ____ pan na coś?


4. Myślę, że nie ____ się na ten wariant.


5. Proszę dać znać, kiedy się państwo ____ .


6. Wiesz, że ____ wyjechać?


7. Najpóźniej jutro ____ o nim .


8. Kasia, ____ w końcu zamieszkać na Ursynowie czy na Woli?.


9. Na kogo ____ zagłosować?


10. Rodzice ____ . Nie możemy się dłużej spotykać.


Выберите правильный ответ.

Выберите правильный ответ и проверьте.

1. Как сказать на польском: Я решил построить дом.

2. Как сказать на польском: Когда вы решитесь на отдых?

3. Как сказать на польском: Он решил, что лучше подождать.

4. Как сказать на польском: Мы решим проблему.

5. Как сказать на польском: Решил пойти по стопам брата.

Дальше
Lekcja online nauczyciel jezyka polskiego

Zacznij naukę już dziś

Jestem tu, żeby Cię nauczyć polskiego

Napisz jaki poziom chcesz osiągnąć i dlaczego chcesz nauczyć się polskiego - ułożę lekcje specjalnie dla Ciebie.