Ciekawostka

Материалы на lekcja.online 100% бесплатные, но если тебе нравится наша работа - можешь поддержить нас на

Polskie spojrzenie na historię - Żołnierze Wyklęci


Polskie spojrzenie na historię - Żołnierze Wyklęci

Kiedy poznajemy historię Polski, prędzej czy później &zetkniemy się&$сталкиваемся$ z pojęciem &tzw.&$так называемой$ martyrologii, czyli terminu używanego w kontekście &cierpienia&$страдания$i &męczeństwa&$мученичества$narodu. &Nie ulega wątpliwości&$сталкиваемся$, że Polacy w swojej historii przeżyli wiele trudnych momentów, szczególnie w czasie ostatnich 200 lat, kiedy to przez Polskę &przetaczały się&$прокатились$ różne nieszczęścia i klęski, &zaczynając&$начиная$ od zaborów, a na komunizmie kończąc. Pamięć o tych trudnych wydarzeniach zupełnie zdominowała polską narrację historyczną, a jej &przejawem&$проявлением$ jest chociażby &obchodzony&$отмкчаемый$od 2010 roku &Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych&$Найиональный День Памяти "отверженных солдат"$, czyli tych wojskowych, którzy po II wojnie światowej nie &złożyli broni&$сложили оружие$, ale stanęli do nierównej walki przeciwko komunistom.  

Przypomnijmy na początku, że we współczesnej Polsce inaczej niż np. w dzisiejszej Rosji &postrzega się&$воспринимается$ zakończenie II wojny światowej. Dla Rosjan i większości innych narodów byłego ZSRR rok 1945 to przede wszystkim wielkie &zwycięstwo&$победа$ nad hitlerowskimi Niemcami, dla Polaków zaś to początek okresu &zależności&$зависимости$ od Związku Radzieckiego oraz utrata połowy przedwojennego terytorium, której nie zrekompensowały do końca nabytki terytorialne na zachodzie. Dzisiaj, ponad 70 lat po zakończeniu II wojny światowej, polskie rany z nią związane zagoiły się w dużym stopniu, jednak dla wielu z nas, ci żołnierze, którzy w 1945 roku nie złożyli broni i po II wojnie światowej walczyli o pełną &niepodległość&$независимость$ Polski są &bohaterami&$героями$. Nazywa się ich żołnierzami wyklętymi, bo byli szczególnie znienawidzeni przez komunistyczne władze i często &traktowano ich&$к ним относились$ nie jak żołnierzy – a jak zwykłych bandytów. Termin „żołnierze wyklęci” &bezpośrednio nawiązuje&$напрямую относится$ do fragmentu listu, który otrzymała pewna wdowa po żołnierzu &antykomunistycznego podziemia&$антикоммунистического движения$, w którym, &zawiadamiając&$сообщая$o wykonaniu &wyroku śmierci&$смертного приговора$ na jej mężu, &dowódca&$командир$ jednostki wojskowej pisał: Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, &przeklina&$проклинае$ go – niech więc &wyrzeknie się&$отречётся$ go własna jego żona i dziecko.


Wśród żołnierzy wyklętych znajdziemy wielu bohaterów, którzy odważnie walczyli przeciwko niemieckim okupantom. Do takich postaci należy z pewnością generał August Emil Fieldorf, pseudonim Nil, którego historia zapamiętała jako wielkiego patriotę i dowódcę słynnego, udanego &zamachu&$покушения$ na  niemieckiego generała SS – Franza Kutscherę. Pomimo tego, że Fieldorf miał wielkie zasługi w walce z Niemcami – przez fakt, że należał do struktur tzw. „burżuazyjnej” Polski (nazwa używana przez komunistów), a więc niebezpiecznej dla komunistycznej władzy – został &skazany na śmierć&$приговорён к смерти$. Oficjalną przyczyną było &wydawanie rozkazów&$отдача приказов$ likwidowania partyzantów radzieckich, w rzeczywistości wina nigdy nie została mu &udowodniona&$доказана$. W 2009 roku historia generała doczekała się udanej ekranizacji pod tytułem Generał „Nil”.

Żołnierze Wyklęci nie dla wszystkich Polaków są jednak bohaterami, a na pewno nie każdy z nich. Wśród walczących przeciwko komunistom znajdziemy bowiem nie tylko ludzi gotowych poświęcić swe życie za ojczyznę.  Są tam również postacie, które powojenny chaos starały się wykorzystać w swoich celach i &dopuszczały się zbrodni&$совершали преступления$. Można tutaj &przytoczyć&$привести$ chociażby Romualda Adama Rajsa, pseudonim Bury, &odpowiedzialnego&$отвественного$ za zamordowanie na Podlasiu w 1946 roku kilkudziesięciu prawosławnych cywilów narodowości białoruskiej.

Historia nigdy nie jest czarno-biała. Możemy się o tym &przekonać&$убедиться$ także w przypadku Żołnierzy Wyklętych. &Z pewnością&$безусловно$ jednak zawsze warto poczytać coś więcej, żeby się o tym &dowiedzieć&$узнать$.

                                                                                                                                                                            Mateusz Demianiuk

Przejdz na wyzsza subskrybcje aby korzystac z pelnego tlumaczenia.

Przejdz na wyzsza subskrybcje subskrybcje aby korzystac z tabelki z tlumaczeniem.

Przejdz na platna subskrybcje aby skorzystac z fiszek do materialu.


Excercises

Przejdz na wyzsza subskrybcje subskrybcje aby rozwiazywac cwiczenia do artykulu.

Оставить комментарии могут только авторизованные пользователи.

  • Комментарии

  • Пока нет комментариев. Будьте первыми.