Ciekawostka

Материалы на lekcja.online 100% бесплатные, но если тебе нравится наша работа - можешь поддержить нас на

Rosyjski w polskich szkołach


Rosyjski w polskich szkołach

Wiele osób starszego pokolenia pamięta czasy, kiedy język rosyjski był &obowiązkowym&$обязательным$ przedmiotem w szkole. &Po upadku ZSRR&$после падения СССР$  &podejście&$подход$ do nauczania języka rosyjskiego zmieniło się, ale nawet w 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, w wielu szkołach nadal uczono języka rosyjskiego.

Doskonale pamiętam jak w mojej małej wiejskiej szkole na wschodzie Polski, rosyjski długo był jedynym językiem obcym. Lekcje rosyjskiego utrzymywano z dwóch przyczyn. Po pierwsze nie można było jednocześnie &zwolnić&$уволить$ wszystkich nauczycieli języka Puszkina, tylko z powodu zmiany sytuacji politycznej. Po drugie nauczycieli innych języków po prostu brakowało, szczególnie na wsi i w małych miasteczkach.

Mimo tego, że rosyjski długo był nauczany w polskich szkołach, &rozpowszechniona wśród osób rosyjskojęzycznych opinia o tym&$распостраненное мнение русскоязычных о том$, że w Polsce można swobodnie mówić po rosyjsku i być zrozumiałym - jest &błędna&$ошибочная$. Oczywiście, język rosyjski był obowiązkowym przedmiotem w czasach &Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej&$Польской Народной Республики$ i jest szansa, że uda się wam w nim porozmawiać z przedstawicielami starszego pokolenia. Nie można jednak myśleć, że poziom tego języka w Polsce wśród ludzi 50 plus, jest na takim poziomie, jak w byłych republikach radzieckich. Dlaczego?

 

Po pierwsze trzeba zauważyć, że &w przeciwieństwie do&$в отличие от$ byłych republik radzieckich, w Polsce nie ma rosyjskojęzycznej &mniejszości&$меньшинства$, nie licząc tych osób, które przyjechały do Polski w ciągu ostatnich 10 lat w celach zarobkowych. Po drugie trzeba pamiętać także o tym, że w czasach komunistycznych &językiem urzędowym&$государственном языком$ w Polsce był tylko polski, a rosyjski to był po prostu język obcy, którego nawet nie wszyscy chcieli się uczyć na znak protestu, gdyż dla wielu uczniów rosyjski w szkołach był symbolem sowieckiej dominacji.

 

Ale zostawmy &przeszłość&$прошлое$, na pewno interesuje was, jak aktualnie wygląda sytuacja z rosyjskim w polskich szkołach – popatrzcie na mapę. Zaznaczono na niej procent uczniów uczących się rosyjskiego jako przedmiotu obowiązkowego w 2011 i 2018 roku.

 


Jak widać na mapie, nauczanie języka rosyjskiego związane jest z położeniem geograficznym: czym dalej na wschód, tym większa jest jego popularność i co ważne, ta popularność jest dosyć stabilna. Wpływa na to &handlowa współpraca&$торговое сотрудничество$  między pogranicznymi regionami Białorusi (Grodno, Brześć) Rosji (Obwód Kaliningradzki) i podlaskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim województwem.

 

&Oprócz&$кроме$ kryterium geograficznego (bliskość granicy) i historycznego (województwa podlaskie i lubelskie wchodziły w skład Rosji do pierwszej wojny światowej), &szczególnie&$особенно$ na Podlasiu ważne jest kryterium religijne. W tym regionie znaczna część ludności to prawosławni, którzy często w domu posługują się wschodniosłowiańskim językiem (mieszanką polskiego, ukraińskiego i białoruskiego). To &moje prywatne zdanie&$мое личное мнение$, ale &wydaje mi się&$мне кажется$, że mają talent do rosyjskiego i stosunkowo często studiują rosyjską filologię.

 

Poznaliśmy trochę aktualną sytuację języka rosyjskiego w Polsce, a jaka jest jego przyszłość? Moim zdaniem trudno oczekiwać, że liczba uczących się rosyjskiego będzie &się zwiększać&$увеличиваться$. Mogłoby się to stać, jeśli wschodni sąsiedzi Polski otworzyliby się bardziej na gospodarczą współpracę z Unią Europejską, ale na razie trudno coś takiego przewidzieć. Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby sytuacja nie &pogorszała się&$ухудшалась$ we wschodnich regionach Polski i żeby dalej uczono tam języka rosyjskiego – gdyż jest to bardzo ważne dla dobrych relacji zarówno &gospodarczych&$экономических$, jak i po prostu dobrosąsiedzkich.

                                                                                                                                                            Mateusz Demianiuk

Przejdz na wyzsza subskrybcje aby korzystac z pelnego tlumaczenia.

Przejdz na wyzsza subskrybcje subskrybcje aby korzystac z tabelki z tlumaczeniem.

Przejdz na platna subskrybcje aby skorzystac z fiszek do materialu.


Excercises

Przejdz na wyzsza subskrybcje subskrybcje aby rozwiazywac cwiczenia do artykulu.

Оставить комментарии могут только авторизованные пользователи.

  • Комментарии

  • Пока нет комментариев. Будьте первыми.