site language:

Урок 5. Множественное число

W języku polskim, inaczej niż w języku rosyjskim, w liczbie mnogiej występuje nie tylko forma oni, ale również one. Zobacz, jak to wygląda w czasie teraźniejszym. Przykładem będzie czasownik czytać.


В польском языке, в отличие от русского языка,  во множественном числе существует  не только форма oni (они). Существует также форма one. Посмотри, как это выглядит на примере спряжения глагола читать в настоящем времени.


Mateusz
Урок 5. Множественное число


Jak widać, w czasie teraźniejszym liczba mnoga czasownika dla form oni i one nie różni się. A jak jest w czasie przeszłym? 

Как  видно, в настоящем времени окончание глагола во множественном числе для форм oni и one не отличается. А как в прошедшем времени?


Zobacz teraz, jak odmienia się czasownik czytać w czasie przeszłym.

Посмотри, как изменяется глагол czytać в прошедшем времени.

Mateusz
Урок 5. Множественное число


quizlet link to deck

Excercises

Fill the gaps in phrases.

Write correct word into each gap and check if they are correct.

1. Już ____ tę książkę.


2. Nie ____ tego filmu.


3. Oni ____ w Petersburgu.


4. Karol ____ o tym wczoraj.


5. Z nimi ____ tydzień temu.


6. Wczoraj ____ muzyki.


7. Czy ____ w Krakowie?


8. Przedwczoraj ____ na komputerze.


9. Tydzień temu ____ z Warszawy.


10. Czy ____ z nim?