site language:

Урок 6. Слова “ловушки”.

Wiele słów mających taką samą wymowę w języku polskim i rosyjskim znaczy zupełnie co innego.

Nazwy niektórych przedmiotów w języku polskim, które zobaczysz niżej, nie są podobne do rosyjskich. Jednak rosyjskie tłumaczenie nazw tych przedmiotów bardzo przypomina polskie słowa określające zupełnie inne rzeczy. Na przykład łóżko (dziesiąty obrazek) w języku rosyjskim znaczy кровать. Jednocześnie w języku polskim funkcjonuje słowo krawat, ale oznacza ono coś zupełnie innego –  галстук.

Многие слова в польском и русском языках, несмотря на то, что они имеют почти одинаковое произношение, имеют совершенно разный смысл.

 

Названия некоторых предметов в польском языке, которые вы увидите ниже, не похожи на русские. Однако - русский перевод названий этих предметов очень похож на названия совершенно разных вещей в польском языке. Например, слово łóżko (десятая картинка) в русском языке означает кровать. В то же время, в польском языке есть слово krawat, но оно означает совершенно иное - галстук.

Mateusz
Урок 6. Слова “ловушки”.kawior


czaszkamagazyn


brońkrawatkrzesło


dywanzakazkanapałóżkokrzesłofiliżanka


quizlet link to deck

Excercises

Drag and drop to match the answer.

Drag and drop with your mouse elements in the left columns to order them with elements in right column.

 • 1. kawior

 • 2. czaszka

 • 3. magazyn

 • 4. broń

 • 5. krawat

 • 6. dywan

 • 7. zakaz

 • 8. krzesło

 • 1. стул

 • 2. запрет

 • 3. ковер

 • 4. галстук

 • 5. оружие

 • 6. склад

 • 7. череп

 • 8. икра