site language:

Урок 10. Работа 3

Do przedstawicieli jakich zawodów zwykle zwracamy się, używając nazwy stanowiska?

К представителям каких профессий обычно обращаемся по должности?


Wątpliwości może budzić używanie wołacza w kontakcie ze służbami mundurowymi (na przykład z policjantami). Formy typu panie policjancie czy pani policjantko nie brzmią prawidłowo. Dlatego lepiej używać po prostu słów proszę pana, proszę pani. Oprócz tego:

Может вызывать сомнения использование звательного падежа при обращении к стражам порядка (например, к полицейским). Формы типа panie policjancie или pani policjantko не звучат правильно. Поэтому лучше использовать слова proszę pana, proszę pani.


Excercises

Fill the gaps in phrases.

Write correct word into each gap and check if they are correct.

1. ____ , czy może Pani spojrzeć na te dokumenty?


2. ____ , co pan radzi w tej sytuacji?


3. Przepraszam, czy może ____ tutaj przyjść?


4. I co ____ myśli o postępach moich dzieci?


5. ____ , co pani myśli o systuacji w służbie zdrowia?


6. ____ , kiedy ten problem zostanie rozwiązany?


7. ____ , bardzo proszę o pomoc.


8. ____ , kiedy ma pan czas?


9. Nie ma dzisiaj ____ .


10. ____ , co pan sądzi o tej sprawie?