site language:

Урок 1. Глагол "być" 1

Kiedy zaczynamy się uczyć języka, pierwsze zdanie, jakie poznajemy, to najprawdopodobniej: Jak masz na imię? Następnie uczymy się, jak na to pytanie odpowiedzieć.

Umiejętność przedstawienia się stanowi pierwszy krok w nauce języka. Po polsku możemy to wyrazić na dwa sposoby: меня зовут powiemy mam na imię я + имя to będzie jestem + имя.

Ale wróćmy do meritum. Nasza lekcja ma tytuł  Czasownik „być”. Co to takiego jestem? Skąd to słowo? Być to nieregularny czasownik, tak jak w języku rosyjskim бытьJestem to po prostu forma czasownika być w pierwszej osobie czasu teraźniejszego. Nie należy tutaj szukać jakiejś logiki, warto po prostu się tego nauczyć. Zobacz odmianę:


Когда мы начинаем учить иностранный язык, первое предложение, с которым  мы познакомимся, скорее всего, будет: Как тебя зовут? И научимся, как на это отвечать.

Умение представиться - это самый первый шаг в изучении языка. По-польски мы можем это сказать двумя способами: меня зовут - мы скажем mam na imię, я + имя - это будет jestem + имя

Но вернемся к сути. Название нашего урока это Глагол być. Тогда что такое Jestem? Откуда слово Jestem? Być это нерегулярный глагол, как и русский глагол быть. Jestem это просто форма глагола być в первом лице настоящего времени. Не нужно здесь искать какую-либо логику, мы просто должны это выучить. Посмотри спряжение:


quizlet link to deck

Excercises

Fill the gaps in phrases.

Write correct word into each gap and check if they are correct.

1. ____ w Chorwacji?


2. ____ na angielskim.


3. ____ dzisiaj na koncercie.


4. Ona ____ tam jutro.


5. Kiedyś ____ dobrym sportowcem.


6. Przed śniadaniem ____ brać prysznic.


7. ____ w domu.


8. ____ bardzo spokojne.


9. Dlaczego nie ____ wczoraj?


10. ____ cały dzień na spacerze.


Drag and drop to match the answer.

Drag and drop with your mouse elements in the left columns to order them with elements in right column.

 • 1. były

 • 2. byliśmy

 • 3. я буду

 • 4. będziecie

 • 5. byłeś

 • 6. мы были

 • 7. jestem

 • 1. я есть

 • 2. byłyśmy

 • 3. ты был

 • 4. вы будете

 • 5. będę

 • 6. мы были

 • 7. они были